Digwyddiadau

DigwyddiadNosweithiau Calan Gaeaf

2931 Hydref 2017, 6-9pm
Pris £15 oedolion, £8 plant (o dan 16)
Addasrwydd Oed 4+
Archebu lle www.ticketlineuk.com neu (029) 2023 0130

Bydd Nosweithiau Calan Gaeaf yn dychwelyd i Sain Ffagan ddiwedd Hydref! Dewch yn eich gwisg fwyaf dychrynllyd i grwydro’r Amgueddfa gyda’r hwyr, os ydych chi’n ddigon dewr... Dewch â fflachlamp, neu greu llusern mewn gweithdy crefft. Dewch i glywed straeon ysbryd go iawn am yr adeiladau hanesyddol a chlywed am ofergoelion y Cymry am farwolaeth, galar ac ysbrydion. Cewch wylio’r Dyn Gwiail yn llosgi a gwneud dymuniad wrth i’r gwreichion dasgu, cyn ymuno â gorymdaith y llusernau. Noson o hwyl brawychus i’r teulu yn y cysgodion!

Tocynnau

Rhaid prynu tocynnau ymlaen llaw ar gyfer y digwyddiad hwn o www.ticketlineuk.com neu (029) 2023 0130. Mae pris y digwyddiad hwn yn cynnwys parcio.

10% oddi ar bris tocynnau trwy fis Medi.

Mae eich tocyn yn cynnwys

  • Gweithdai crefftau dychrynllyd
  • Straeon ysbryd i blant ac oedolion
  • Arddangosiadau cerfio pwmpen
  • Gemau a thraddodiadau Calan Gaeaf
  • Llosgi’r Dyn Gwiail
  • Gorymdaith y llusernau
Taflen Nosweithiau Nadolig
Llun o ddyn gwiail yn llosgi
Digwyddiadau