Digwyddiadau

DigwyddiadNosweithiau Calan Gaeaf

Wedi'i Orffen
2931 Hydref 2017, 6-9pm
Pris £15 oedolion, £8 plant (o dan 16 oed. Dan 2 oed am ddim)
Addasrwydd Oed 4+
Archebu lle www.ticketlineuk.com neu (029) 2023 0130

Bydd Nosweithiau Calan Gaeaf yn dychwelyd i Sain Ffagan ddiwedd Hydref! Dewch yn eich gwisg fwyaf dychrynllyd i grwydro’r Amgueddfa gyda’r hwyr, os ydych chi’n ddigon dewr...

Bydd yr adeiladau cyfarwydd yn dangos eu hochr dywyll wrth i ysbrydion o bob math ymweld, diolch i driciau technegol gwych. Rydych yn siŵr o ddod ar draws ambell i greadur digon dychrynllyd fydd am rannu eu chwedlau arswydus.

Ewch draw i’n gweithdai crefft, lle gallwch greu llusern ar gyfer yr orymdaith, cyn ysgrifennu’ch swyn eich hun wedi’i hysbrydoli gan ‘boteli gwrachod’ o gorneli tywyll ein casgliadau.

Dewch i chwarae gemau Calan Gaeaf traddodiadol a chael eich ysbrydoli gan gerfiwr pwmpenni o fri. Cewch wylio’r Dyn Gwiail yn llosgi a gwneud dymuniad wrth i’r gwreichion dasgu, cyn ymuno â gorymdaith y llusernau. Noson frawychus o hwyl i’r teulu yn y cysgodion!

Tocynnau

Mae eich tocyn yn cynnwys:

  • Effeithiau arbennig ar hyd a lled yr Amgueddfa
  • Gweithdai crefftau dychrynllyd*
  • Straeon ysbryd i blant ac oedolion
  • Arddangosiadau cerfio pwmpen
  • Gemau a thraddodiadau Calan Gaeaf
  • Llosgi’r Dyn Gwiail
  • Gorymdaith y llusernau
  • Parcio (ar ôl 5pm)

*ddim yn cynnwys gweithgareddau Marchnad Grefftau a’r Ffair Draddodiadol

Rhaid prynu tocynnau ymlaen llaw ar gyfer y digwyddiad hwn o www.ticketlineuk.com neu (029) 2023 0130. Mae pris y digwyddiad hwn yn cynnwys parcio.

Cŵn tywys yn unig yn y digwyddiad yma.

Dilynwch y linc https://amgueddfa.cymru/cymerran/gwirfoddoli/cyfredol/?id=1177 os hoffech wirfoddoli yn ein Digwyddiadau.

Taflen Nosweithiau Nadolig
Llun o ddyn gwiail yn llosgi
Digwyddiadau