Digwyddiadau

DigwyddiadNosweithiau Nadolig

69 Rhagfyr 2017, 6-9pm
Pris £15 oedolion, £8 plant (o dan 16)
Addasrwydd Pawb
Archebu lle www.ticketlineuk.com neu (029) 2023 0130

Mae ein Nosweithiau Nadolig yn ôl, a pha ffordd well o ddechrau’r dathlu? Bydd cyfle i fwynhau carolau yn y capel, band pres ar y lawnt, coed ar y tân a digon o hwyl i’r teulu. Os ydych yn edrych am Nadolig Cymreig traddodiadol i’w gofio, yna cydiwch mewn llusern, gwisgwch yn gynnes a dilyn y seren i Sain Ffagan!

Tocynnau

Rhaid prynu tocynnau ymlaen llaw ar gyfer y digwyddiad hwn o www.ticketlineuk.com neu (029) 2023 0130. Mae pris y digwyddiad hwn yn cynnwys parcio.

10% oddi ar bris tocynnau trwy fis Medi.

Mae eich tocyn yn cynnwys

  • Canu carolau yn y Capel
  • Plygain yn Eglwys Sant Teilo
  • Cyfle i gwrdd â Siôn Corn
  • Ysgrifennu llythyr i Siôn Corn yn yr ysgol Fictoraidd
  • Band pres ar y lawnt
  • Straeon Nadoligaidd
  • Traddodiadau Cymreig yr ŵyl
     

Cyfle hefyd i brynu anrhegion Nadolig yn y farchnad grefftau

 

Sion Corn yn cerdded heibio Siop Gwalia
Canu carolau yng Nghapel Pen-rhiw
Pobl yn cerdded heibio Siop Gwalia
Digwyddiadau