Digwyddiadau

Digwyddiad: Nosweithiau Nadolig

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Wedi'i Orffen
6–9 Rhagfyr 2017, 6-9pm
Pris £15 oedolion, £8 plant (dan 16. Dan 2 oed am ddim)
Addasrwydd Pawb
Taflen Nosweithiau Nadolig
Sion Corn yn cerdded heibio Siop Gwalia
Canu carolau yng Nghapel Pen-rhiw
Pobl yn cerdded heibio Siop Gwalia

Mae pob tocyn sydd wedi ei brynu eisioes gan Ticketline UK dal yn ddilys ar gyfer y digwyddiad.

Mae ein Nosweithiau Nadolig yn ôl fis Rhagfyr, a pha ffordd well o ddechrau’r dathlu? Os ydych yn edrych am Nadolig Cymreig traddodiadol i’w gofio, yna cydiwch mewn llusern, gwisgwch yn gynnes a dilyn y seren i Sain Ffagan!

Dewch i ddathlu mewn steil gyda charolau yn y capel, gwasanaeth Plygain traddodiadol yn yr eglwys a band pres ar Lawnt Gwalia. Bydd cyfle i siopa Nadolig yn ein Marchnad Grefftau – cyfle i brynu nwyddau arbennig sydd ddim ar gael ar y stryd fawr.

Bydd cyfle i’r plantos gwrdd â Siôn Corn.  Gallwch ysgrifennu llythyr yn yr ysgoldy, a’i bostio yn swyddfa bost leiaf Cymru. Yna, ewch draw i greu rhywbeth arbennig yn ein gweithdai crefft i’r teulu.

Bydd coed ar y tân, golau ar y goeden, a digon o hwyl Nadoligaidd i bawb!

Tocynnau

 Mae eich tocyn yn cynnwys:

  • Canu carolau yn y Capel
  • Plygain yn Eglwys Sant Teilo
  • Cyfle i gwrdd â Siôn Corn
  • Mari Lwyd & Hela'r Dryw
  • Ysgrifennu llythyr i Siôn Corn yn yr ysgol Fictoraidd
  • Band pres
  • Straeon Nadoligaidd
  • Traddodiadau Cymreig yr ŵyl
  • Gweithdai crefft i’r teulu*
  • Parcio (ar ôl 5pm)

*ddim yn cynnwys gweithgareddau Marchnad Grefftau a’r Ffair Draddodiadol
 

Rhaid prynu tocynnau ymlaen llaw ar gyfer y digwyddiad hwn. Mae pris y digwyddiad hwn yn cynnwys parcio.

Digwyddiadau