Digwyddiadau

DigwyddiadFfermio yn Sain Ffagan

Wedi'i Orffen
Every Day, 10am-5pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Amaethu yw curiad calon cefn gwlad Cymru – mae nifer o adeiladau gorau’r Amgueddfa yn ffermdai. Rydych yn siŵr o weld anifeiliaid yn y caeau wrth i chi ymweld â’r Amgueddfa, ond oeddech chi’n gwybod eu bod i gyd yn fridiau traddodiadol, prin? Rydym yn falch iawn o gyfrannu at warchod treftadaeth genetig ffermio Cymru. Galwch heibio Fferm Llwyn yr Eos (Adeilad 6) i gyfarfod â’r ieir a’r moch.

 

Gwyl Fwyd Sain Ffagan
Digwyddiadau