Digwyddiadau

Digwyddiad: Sioe Deithiol y GIG

Wedi'i Orffen
17 Mehefin 2017, 11am-4pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Nyrsys dan hyfforddiant o flaen y Coleg Hyfforddi, Bryn Menai, Bangor yn 1959.

Coes brosthetig o Ysbyty Rookwood, Caerdydd. Rhodd gan Bwrdd Iechyd Caerdydd a’r Fro.

‘O’r crud i’r bedd’, mae’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG) yn rhan o'n bywydau. Er hyn, nid oes un amgueddfa i adrodd hanes y sefydliad anhygoel hwn. Ymunwch â haneswyr o Brifysgol Warwick a churaduron o Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru yn Oakdale, Sefydliad y Gweithwyr i greu rhith-amgueddfa ar gyfer y GIG.

Rydym angen eich cymorth CHI!

Dewch â’ch straeon, atgofion a gwrthrychau i’n sioe deithiol GIG. Dewch â thagiau babis, sbectolau GIG, dannedd gosod, padiau presgripsiwn a photeli tabledi. Ydych chi wedi ymgyrchu i achub y GIG? Dewch â’ch placardiau, bathodynnau, pamffledi a thaflenni a dweud wrthym beth mae’r GIG yn ei olygu i chi.

Cofnodwch eich stori GIG, tynnwch lun o’ch gwrthrychau GIG a’n helpu i greu rhith-amgueddfa ynglŷn â’r GIG.

Bydd gwrthrychau o gasgliadau’r Amgueddfa yn cael eu harddangos er mwyn datgelu hanes iechyd yng Nghymru cyn y GIG. Bydd gweithgareddau crefft i blant hefyd.

Digwyddiadau