Digwyddiadau

DigwyddiadAr Lafar - Gŵyl Gymraeg i ddysgwyr

Wedi'i Orffen
22 Ebrill 2017, 11am-4pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Oedolion

Dysgu Cymraeg?   Learning Welsh?

Dyma ddiwrnod arbennig i chi.  Here’s a day especially for you.

 

Gyda:  With:

Cwisys  Quizzes

Teithiau tywys  Guided Tours

Tu ôl i’r llenni yn yr Amgueddfa  Behind the scenes at the Museum

Sesiynau blasu  Taster Sessions

Bydd na hwyl a sbri – dewch yn llu!  Lots of fun for everyone!

Llun: Tudalen geiriadur
Ar Lafar logo
Digwyddiadau