Digwyddiadau

Digwyddiad: Gwasanaeth Undodaidd - Ymborth i’r Corff a Phorthiant i’r Enaid

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Wedi'i Orffen
9 Medi 2018, 2-3pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb
Llun: Capel yr Undodiaid

Capel Pen-rhiw

Gwasanaeth gan y Parch Cen Llwyd sy'n cyd-fynd gyda'r Ŵyl Fwyd Sain Ffagan. Os ydych chi wedi cael llond bol ar wasanaethau sydd yn mynnu eich bod yn cael eich caethiwo gan gredoau a dogmâu dewch i wasanaeth a fydd yn codi archwaeth i roi ymborth i’r corff ac i borthi’r enaid.  Dewch i flasu gwasanaeth sy’n wahanol ac i ddiwallu gofynion.

Yno cewch anogaeth i baratoi eich rysetiau ysbrydol eich hunain.Mae gwasanaeth gyda’r Undodiaid yn gallu amrywio drwy roi yr un pwyslais ar weithredoedd ac yw hi ar i dawelu a bwydo’r enaid.

Cewch lond eich gwala wrth glywed hanesion rheini a ddylanwadodd ar fywydau drwy ddefnyddio eu rhyddid meddwl i ddilyn cydwybod ac i fod yn oddefgar i'w gilydd.

Digwyddiad iaith Cymraeg – croeso cynnes i bawb.

Digwyddiadau