Digwyddiadau

DigwyddiadCymdeithas y Seiri – To Llys Llywelyn

Wedi'i Orffen
2631 Awst 2017, 11am-4pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Ers dwy flynedd bu ein seiri maen yn gweithio’n galed i adeiladau muriau Llys Llywelyn, neuadd frenhinol ganoloesol o Ynys Môn. Nawr mae’n amser gosod y to, a bydd ein cyfeillion o Gymdeithas y Seiri yn gosod y ffrâm bren yr wythnos hon. Dewch draw i’w gweld wrth eu gwaith.

Rhoi help llaw:  11am-1pm a 2-4pm (18+ yn unig)

Bydd yr adeiladau gorffenedig yn cael eu defnyddio fel llety, lle bydd cyfle i blant ysgol o bob cwr o Gymru ymgolli ym mywyd y 13eg ganrif.

Fel rhan o’r project byddwn yn creu deunyddiau ar gyfer to adeilad bychan gerllaw (fydd yn cynnwys rhai cyfleusterau angenrheidiol ar gyfer aros dros nos!)

Galwch heibio i ddysgu sut i greu peg pren neu styllen do – cyfle i wneud cyfraniad bychan tuag at un o adeiladau Sain Ffagan.

 

Digwyddiadau