Digwyddiadau

DigwyddiadThe Prefab Museum

Wedi'i Orffen
23 Medi 2017, 11am-4pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Mae’r Prefab yn ffefryn ymhlith staff ac ymwelwyr, felly mae’n bleser gennym groesawu project The Prefab Museum i Sain Ffagan yr haf hwn.

Cafodd y tai parod hyn eu dylunio i bara 10–15 mlynedd pan gawsant eu hadeiladu rhwng 1946 a 1948, ond mae cannoedd wedi goroesi, ac yn cael eu trysori gan y bobl sy’n byw ynddynt.

Bydd Elisabeth Blanchet a Jane Hearn, cyd-gyfarwyddwyr The Prefab Museum, yn ymuno â churaduron Sain Ffagan i ddathlu hanes cartrefi parod Prydain wedi’r Ail Ryfel Byd; eu pensaernïaeth a’u dyluniad, a’r cymunedau a dyfodd o’u cwmpas. Maent yn gofyn am atgofion, ffotograffau a lleoliadau tai prefab i’w helpu i gofnodi’r cyfnod allweddol hwn o hanes cymdeithasol yr 20fed ganrif.

Digwyddiadau