Digwyddiadau

CwrsCwrs Garddio: Beth i’w wneud nawr yn yr ardd

Wedi'i Orffen
4 Hydref 2017, 10am-1pm
Pris £35/£26
Addasrwydd Oed 18+
Archebu lle Ar gael o: www.ticketlineuk.com neu (029) 2023 0130.

Dewch i dreulio bore yng ngerddi ysblennydd Sain Ffagan i ddysgu mwy am yr hyn sydd angen ei wneud i’r ardd yn yr hydref. Bydd arddangosiadau ymarferol a chyfle i roi cynnig ar ambell i dasg dymhorol.

Tocynnau

Cofiwch wisgo dillad addas i’r awyr agored a dod â phâr o fenig garddio os oes gennych rai. Byddwn yn darparu offer a lluniaeth ysgafn. Mae pris y cwrs hwn yn cynnwys parcio – gallwch gwrdd â’r tiwtor wrth y brif fynedfa er mwyn cael eich tocyn parcio.

Rhaid prynu tocyn ymlaen llaw ar gyfer y digwyddiad hwn. Ar gael o: www.ticketlineuk.com neu (029) 2023 0130.

llun;dail hydrefol
Digwyddiadau