Digwyddiadau

CwrsCwrs Crefftau Papur y Nadolig

Wedi'i Orffen
25 Tachwedd 2017, 10.30am-4pm
Pris £60 / £45 gostyngiadau
Addasrwydd Oed 18+

Ymunwch â’r artist lleol, Becky Adams ar y cwrs undydd hwn i greu addurniadau papur hyfryd ar gyfer y Nadolig.

Mae Becky’n dod o Benarth, ac yn disgrifio’i hun fel casglydd straeon, sy’n troi darnau o decstilau a phapur yn drysorau. Mae’n arddangos ei gwaith yn gyson ac mae ei gwaith yng nghasgliadau’r Tate, V&A a’r London School of Printing.

Tocynnau

Mae pris y cwrs yn cynnwys parcio, yr holl ddeunyddiau a lluniaeth ysgafn. Mae croeso i chi ddod â chinio gyda chi neu ymweld ag un o’n caffis. Casglwch eich tocyn parcio a map o 10am ymlaen yn y brif fynedfa. Bydd y cwrs yn dechrau am 10am yn y lleoliad fydd i’w weld ar y map.

Mae pob tocyn sydd wedi ei brynu eisioes gan Ticketline UK dal yn ddilys ar gyfer y cwrs.

 

llun;addurniad Nadolig
Digwyddiadau