Digwyddiadau

Cwrs: Cyrsiau Helyg y Nadolig

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Wedi'i Orffen
2 Rhagfyr 2017, 10.30am-4pm
Pris £70 / £55 gostyngiadau
Addasrwydd Oed 18+
llun;torch Nadolig
 

Dewch i greu addurniadau Nadolig hardd a naturiol i’ch cartref ar y cwrs ymarferol, undydd hwn. Gan ddefnyddio technegau gwehyddu helyg traddodiadol, byddwch yn creu amrywiaeth o eitemau – o dorchau a sêr i gadwyni a choed bychan. Addas i ddechreuwyr – darperir deunyddiau.

Tocynnau

Mae pris y cwrs yn cynnwys parcio, yr holl ddeunyddiau a lluniaeth ysgafn. Mae croeso i chi ddod â chinio gyda chi neu ymweld ag un o’n caffis. Casglwch eich tocyn parcio a map o 10am ymlaen yn y brif fynedfa. Bydd y cwrs yn dechrau am 10am yn y lleoliad fydd i’w weld ar y map.

Mae pob tocyn sydd wedi ei brynu eisioes gan Ticketline UK dal yn ddilys ar gyfer y cwrs.

 

Digwyddiadau