Digwyddiadau

DigwyddiadHarri Tudur - Arwr Cymru neu fradwr?

Wedi'i Orffen
30 Medi 2017, 11am (Cymraeg), 1 & 3pm (Saesneg)
Pris £5 y pen
Addasrwydd Oed 5+
Archebu lle Ar gael o: www.ticketlineuk.com neu (029) 2023 0130.

Gyda help lot fawr o filwyr Cymreig ym mrwydr Maes Bosworth, fe wnaeth Harri drechu Richard lll a dod yn frenin Lloegr.

Roedd y boneddigion o Gymru yn ei hoffi a’i gefnogi am iddo edrych ar eu hôl – a’u gwneud nhw’n llawer mwy cyfoethog. Roedd y beirdd yn ei alw yn ‘Y Mab Darogan’ gan eu bod yn credu y byddai cael Cymro yn frenin Lloegr yn siwr o fod yn beth da. O ran y gweddill, y Cymry cyffredin, roedd bywyd yn anodd, ac fe wnaeth y brenin o Gymro fawr ddim i’w helpu.

Cyfle i gyfarfod â Harri Tudur (VII) mewn perfformiad rhyngweithiol i deuluoedd. Cewch ddysgu mwy am y Cymro ddaeth yn frenin Lloegr gan gychwyn cyfnod pwysig iawn mewn hanes – Y Tuduriaid.

Cyflwyno hanes Cymru gyda hwyl a chyffro.

Tocynnau

DS: CYNHELIR Y SIOE 11am TRWY GYFRWNG Y GYMRAEG.

Rhaid i bob plentyn fod gydag oedolyn.

Mae’r cynhyrchiad hwn gan gwmni 'Mewn Cymeriad', fel rhan o’r Ŵyl Hanes Cymru i Blant.

Bydd modd archebu ar-lein neu dros y ffôn tan 3pm ddydd Gwener 29 Medi. Bydd unrhyw docynnau sy’n weddill yn cael eu gwerthu ar y diwrnod.

 

Logo: Gwyl Hanes Cymru i Blant
Digwyddiadau