Digwyddiadau

DigwyddiadPrynhawn Priodasol

26 Ionawr 2020, 10am-4pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Oedolion

Cyfle i sgwrsio gyda Thîm Priodasau Sain Ffagan ynghylch eich diwrnod arbennig. Bydd y cogydd wrth law i argymell bwydlenni a chynnig samplau. Ymysg yr arddangoswyr dethol bydd ffotograffwyr gwych, ffrogiau hardd, ceir clasurol a danteithion blasus – bydd rhestr lawn ar y wefan.

Bydd cynigion arbennig ar y dydd hefyd!

 

Neuadd Oakdale wedi'u addurno ar gyfer priodas
Neuadd Sain Ffagan wedi'i osod ar gyfer gwledd priodas
Digwyddiadau