Digwyddiadau

Cwrs: Plygu Gwrych – Cyrsiau Undydd

Wedi'i Orffen
30 Ionawr a 6 Chwefror 2018, 9am-4pm
Pris £100 / £75
Addasrwydd Oed 18+
llun;plygu gwrych

Mae plygu gwrych er mwyn creu ffens fyw yn grefft sy’n ganrifoedd oed. Cadw anifeiliaid yn y cae oedd y bwriad gwreiddiol, ond mae gwrych wedi’i blygu’n dda hefyd yn hardd iawn ac yn hafan i fywyd gwyllt.

Ar y cwrs undydd ymarferol hwn byddwch yn dysgu sut i ddefnyddio offer llaw syml ac yn meistroli’r technegau sylfaenol. O glirio’r tir a pharatoi’r deunyddiau, i blethu, gosod pyst a gorffen-byddwch yn gweithio fel rhan o grŵp bychan i osod rhan o wrych yma yn yr Amgueddfa.

Tocynnau

Gweithgaredd gaeafol yw hwn - rhaid i chi fod yn barod am y baw a’r llaca! Cofiwch wisgo dillad ymarferol a dod â phâr o fenig garddio gyda chi os gallwch chi. Byddwn yn darparu’r holl offer a lluniaeth ysgafn. Mae croeso i chi ddod â chinio neu ymweld ag un o’n caffis. Mae pris y cwrs hwn yn cynnwys parcio - gallwch gwrdd â’r tiwtor wrth y brif fynedfa er mwyn cael eich tocyn parcio

Defnyddiwch y cod post CF5 6XB ar gyfer llywio â lloeren.

Rhaid prynu tocynnau ymlaen llaw ar gyfer y digwyddiad hwn.

Digwyddiadau