Digwyddiadau

DigwyddiadGwylio’r Sêr yn Sain Ffagan

Wedi'i Orffen
18 Tachwedd 2017, 6.30-9pm
Pris £6 y pen
Addasrwydd Oed 5+
Archebu lle Ar gael o: www.ticketlineuk.com neu (029) 2023 0130.
 
Mae’r nosweithiau’n ymestyn a’r wybren yn llawn sêr. Dewch i un o’n sesiynau cyffrous i ddysgu mwy am y sêr yn ein ffurfafen. Bydd cyfle i ddefnyddio telesgop gyda Chymdeithasau Seryddol lleol a bydd Gwyddonwyr yr Amgueddfa yno barod i drafod y Bydysawd.
 
Rydym yn gobeithio cael noson glir a serog, felly cofiwch wisgo dillad cynnes a dewch a fflachlamp , ond peidiwch â phoeni – mae digon o weithgareddau tu fewn os yw hi’n cymylu.
 

Tocynnau

Parcio am ddim wedi 5pm ar gyfer y digwyddiad - rhaid i bob plentyn fod yng nghwmni oedolyn.
 
Rhaid prynu tocynnau ymlaen llaw ar gyfer y digwyddiad hwn o www.ticketlineuk.com neu (029) 2023 0130
Llun: Ser yn y nefoedd
Sioe O Ser
Digwyddiadau