Digwyddiadau

Digwyddiad: Hwyl Hanner Tymor Hydref

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Wedi'i Orffen
28 Hydref–2 Tachwedd 2018
Pris Codir tâl ar gyfer rhai digwyddiadau
Addasrwydd Teuluoedd
Llun yrsbryd a phwmpen
Llun: Pabis am Wasanaeth Coffa

Mae’n Hanner Tymor Hydref, a’r themâu yw Calan Gaeaf a Chymru'n Cofio'r Rhyfel Byd Cyntaf. Dewch draw am weithgareddau hwyliog i’r teulu wedi’u hysbrydoli gan ddathliadau’r tymor.

Rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn.

 

Sadwrn 27 – Mercher 31 Hydref

Adeiladu’r Dyn Gwiail – dewch i helpu creu’r domen o ddynion bychain sy’n llenwi’r cewri y byddai’n cael eu llosgi fel rhan o’r Nosweithiau Nadolig

12-4pm    Am ddim

Iard Cilewent (Adeilad 46)

 

Llun 29 - Mercher 31 Hydref

Nosweithiau Calan Gaeaf - Dewch yn eich gwisg fwyaf dychrynllyd i grwydro’r Amgueddfa gyda’r hwyr, os ydych chi’n ddigon dewr...

6pm - 9pm, £15 oedolion, £8 plant

Rhaid prynu pob tocyn ar gyfer y digwyddiad hwn ymlaen llawn trwy Eventbrite.

 

Iau 1– Gwener 2 Tachwedd

Sesiwn Grefft: Cymru'n Cofio'r Rhyfel Byd Cyntaf

12-4pm   am ddim

Canolfan Ddysgu Weston (Rhif 3 ar y map)

 

Iau 1– Gwener 2 Tachwedd

Taith Amgueddfa Dywyll Sain Ffagan

6.45pm £12.50 Oedolyn £10 am oed 10-13

Addasrwydd 10+ (Rhaid i blant dan 18 fod gydag oedolyn)

Nifer benodol o lefydd sydd ar gael, ac mae’n rhaid prynu tocynnau ymlaen llaw.

Am ragor o wybodaeth ac i archebu eich lle, ewch i wefan Cardiff History and Hauntings: www.cardiffhistory.co.uk.

Digwyddiadau