Digwyddiadau

Digwyddiad: Taith Ysbryd Castell Sain Ffagan

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Wedi'i Orffen
5, 12 a 19 Ionawr 2018, 7.30pm
Pris £11.25
Addasrwydd 13+ (Rhaid i blant dan 18 fod gydag oedolyn)
Archebu lle www.cardiffhistory.co.uk

Galwch draw fin nos am daith ysbrydion drwy’r plasty hwn o oes Elisabeth ar dir hen gastell Normanaidd!

Enigma od yw’r Castell. Am flynyddoedd, mae’r staff a’r ymwelwyr sy’n defnyddio’r adeilad yn y dydd wedi gweld, clywed a theimlo pethau rhyfedd, anesboniadwy.

Ond does neb wedi mentro i’r adeilad yn y nos ers blynyddoedd lawer.

Tan nawr! Bydd y teithiau yma’n ein tywys drwy dywyllwch yr adeilad gan ddatgelu peth o hanes hynod y castell dros y canrifoedd, a’r digwyddiadau rhyfedd sy’n gysylltiedig â nhw.

Bydd y daith hefyd yn ymweld â’r gerddi ffurfiol o amgylch yr adeilad lle, dros y blynyddoedd, mae’r porthorion nos wedi gweld sawl golygfa iasol!

Am ragor o wybodaeth ac i archebu eich lle, ewch i wefan Cardiff History and Hauntings: www.cardiffhistory.co.uk

Digwyddiadau