Digwyddiadau

DigwyddiadGwasanaeth Sant Teilo

Wedi'i Orffen
10 Chwefror 2018, 11am-12pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Ymunwch â ni am offeren arbennig er cof am Sant Teilo, nawddsant ein heglwys.

 Mae’n debyg i’r eglwys gael ei chodi yn y 13eg ganrif, ac mae paentiadau ar y wal yn dyddio o 1520. Mae’r murluniau gwych hyn wedi’u hail greu ac mae’r eglwys i’w gweld heddiw yn ei holl ogoniant fel yr oedd yn y cyfnod cyn y diwygiad Protestannaidd.

 Mae staff a myfyrwyr o Gaplaniaeth Prifysgol Caerdydd yn eich gwahodd i ymuno â nhw wrth iddynt ddathlu offeren yn arddull Babyddol yr oes. Croeso i bawb.

Llun: Murlun angel yn Eglwys Llandeilio
Digwyddiadau