Digwyddiadau

Digwyddiad: Hwyl Hanner Tymor: Cariad Pur

Wedi'i Orffen
17–25 Chwefror 2018, 12pm-4pm
Pris Codir tal am rai gweithgareddau
Addasrwydd Pawb

Mae dydd Santes Dwynwen a dydd San Ffolant wedi bod, ond rydym yn dal yn teimlo’n gariadus yma’n Sain Ffagan. Dewch i ddathlu cariad – a thorcalon! – gyda llwyau caru o’n casgliadau a deunydd o’r archif.

Rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn.

Lleoliad: Canolfan Ddysgu Weston - Stiwdio 1

Argraffwch cerdyn: £2 y person

Gweithgareddau celf - thema cariad: am ddim

Digwyddiadau