Digwyddiadau

DigwyddiadDydd Gŵyl Dewi

Wedi'i Orffen
1 Mawrth 2018, 10am-3pm
Pris Codir tal am rai gweithgareddau
Addasrwydd Pawb

Dewch am dro drwy hanes Cymru yn Sain Ffagan ar ddydd ein nawddsant. Rydym yn dathlu ein pen-blwydd yn 70 eleni felly mae’n amser gwych i ddod draw a chael golwg ar ein holl atyniadau newydd.

Bydd sŵn hudolus y delyn i’w glywed yn yr Atriwm, ac arogl pice ar y maen a chawl traddodiadol yn dod o fwyty’r Gegin.

Perfformiadau'r delyn : 11am, 12pm, 1.15pm a 2.15pm (am ddim)

Ac wrth gwrs, mae hi’n dymor wyna, a phleser yw cyhoeddi fod #sgrinwyna yn ei ôl, felly cofiwch alw heibio fferm Llwyn-yr-eos i gwrdd â sêr y sioe yn y sied!

Dewch i fwynhau sioe comedi gan Stifyn Parri yn ein darlithfa newydd. Mae'r sioe SHUT YOUR MOUTH! yn sioe un dyn sy’n ddi sgript, yn ddi flewyn ar dafod ac yn ddigywilydd! Rhaid prynu tocynnau ymlaen llaw.

llun: cennin pedr
Digwyddiadau