Digwyddiadau

Digwyddiad: Diwrnod Rhyngwladol y Menywod – canrif o ymgyrchu yng Nghymru

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Wedi'i Orffen
10 Mawrth 2018, 11am-4pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Baner Comin Greenham a ddyluniwyd gan Thalia Campbell, 1980au.

Ymunwch â ni i ddathlu canrif o ymgyrchu gan fenywod yng Nghymru.

Gweithgareddau galw heibio - 11am-4pm

  • Cwrdd â’r curaduron i weld gwrthychau ac archifau o’r casgliad
  • Dylunio baneri a bathodynnau protest
  • Cyfle i bwytho eich enw ar faner i goffáu’r dydd

Sgyrsiau a thrafodaethau (archebwch eich lle ar y dydd – cyntaf i’r felin)

 

11am–11.20am (Saesneg)

11.30am–11.50am (Cymraeg)

Casglu hanes menywod yn Sain Ffagan

Cyflwyniad gan archifyddion yr Amgueddfa – Lowri Jenkins a Meinwen Ruddock-Jones – am waith arloesol Sain Ffagan ym maes casglu hanes llafar menywod yn y 1960au a’r 1970au.

 

12pm–12.20pm

O Zimbabwe i Gymru – Eunice Chipachini  

Yn wreiddiol o Zimbabwe, mae Eunice Chipachini wedi byw yng Nghymru ers 2006. Yn sgil ei gwaith ymgyrchu ar ran yr wrthblaid yn Zimbabwe – the Movement for Democratic Change – bu’n rhaid iddi ffoi ei mamwlad dan fygythiad o erledigaeth. Yn y sgwrs hon, bydd Eunice yn rhannu ei stori ac yn trafod ei hymgyrchu presennol ar ran ymfudwyr yng Nghymru.

 

12.30pm–1.30pm

Sgwrs gyda Gaynor Legall

Mae Gaynor Legall o Drebiwt wedi bod yn ymgyrchydd cymunedol diflino ers y 1970au. Yn 1983, hi oedd y fenyw ddu gyntaf yng Nghymru i’w hethol fel cynghorydd. Yn ddiweddar, enillodd wobr gan yr Ethnic Minority Welsh Women Achievement Association am ei chyfraniad arbennig i’w chymuned. Yn y sesiwn hwn, bydd Gaynor yn sgwrsio am ei llwybr bywyd a’i hymgyrchu. 

 

2pm-3pm

Crefft ymgyrchu gyda Thalia Campbell

Yn ddiweddar, rhoddodd yr artist a’r ymgyrchydd heddwch Thalia Campbell ei chasgliad o faneri lliwgar o Gomin Greenham i’r Amgueddfa. Yn y sesiwn hwn bydd Thalia yn ail-droedio’r daith i Greenham yn Awst 1981, ac yn egluro pam a sut aeth ati i bwytho baneri er mwyn herio ffyrnigrwydd y papurau tabloid.

 

Am wybodaeth pellach, cysylltwch ag Elen Phillips (Prif Guradur Hanes Cyfoes a Chymunedol)

 

Digwyddiadau