Digwyddiadau

Digwyddiad: Ar Lafar: Gŵyl Gymraeg i Ddysgwyr

Wedi'i ganslo
25 Ebrill 2020, 11am-4pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Oedolion
Llun: Tudalen geiriadur
Ymwelydd yn edrych ar map o'r safle
Ar Lafar logo

Mae'r digwyddiad yma wedi cael ei ganslo oherwydd pryder cyffredinol am dorfeydd a Choronafeirws.  Mae'n ddrwg gennym am unrhyw anghyfleustra ond mae lles ein hymwelwyr, staff a’n gwirfoddolwyr yn flaenoriaeth gennym.

 

Dysgu Cymraeg? – Learning Welsh? 

Dyma ddiwrnod arbennig i chi – Here’s a day especially for you.

Llwybrau llafar – Language activity trails

‘Dweud wrth wneud’ – gweithgareddau crefft i’r teulu oll  - ‘Make and talk’ – family friendly craft activities.

Teithiau tywys tu ôl i’r llenni – Guided tours behind the scenes

Cwis Sain Ffagan – St Fagans quiz

Ymlaciwch yn y Lolfa Lafar – Chill out for a chat in the Language Lounge

Dewch i ganu gyda ‘Côr y Dysgwyr’ (dim dawn – dim probs!) – Come and sing with the ‘Learners’ Choir’ (wailers welcome!)

Bydd ‘na hwyl a sbri – dewch yn llu! – There’ll be lots of fun for everyone!

  •  
Digwyddiadau