Digwyddiadau

DigwyddiadCalan Mai

5 Mai 2018, 11am-4pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Mae Calan Mai wedi nodi dechrau’r haf yng Nghymru ers canrifoedd. Mae’n amser i’r dyn gwyrdd ddeffro o’i aeafgwsg wrth i goed flaguro a phlanhigion flodeuo. Dyma ddiwrnod o hwyl a chanu, ac wrth gwrs, dawnsio gyda’r Fedwen Haf. Er mwyn gweld yr arfer hynafol hwn yn cael ei ddathlu mewn steil, dewch i ymuno â ni ar benwythnos Calan Mai.

Codi'r Bedwen Fai yn Sain Ffagan
Codi'r Bedwen Fai yn Sain Ffagan
Llun: Creu Coron Fai
Digwyddiadau