Digwyddiadau

DigwyddiadCalan Mai

Wedi'i Orffen
5 Mai 2018, 11.30am, 12.30pm a 2pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Mae Calan Mai wedi nodi dechrau’r haf yng Nghymru ers canrifoedd. Mae’n amser i’r dyn gwyrdd ddeffro o’i aeafgwsg wrth i goed flaguro a phlanhigion flodeuo. Dyma ddiwrnod o hwyl a chanu, ac wrth gwrs, dawnsio gyda’r Fedwen Haf. Er mwyn gweld yr arfer hynafol hwn yn cael ei ddathlu mewn steil, dewch i ymuno â ni ar benwythnos Calan Mai.

Dawnsio Gwerin 11.30am, 1pm a 2pm* Lawnt Gwalia (yn Yr Atriwm os yn wlyb)

*Sesiwn 2pm yn cynnwys Codi'r Fedwen os bydd y tywydd yn sych.

Codi'r Bedwen Fai yn Sain Ffagan
Codi'r Bedwen Fai yn Sain Ffagan
Digwyddiadau