Digwyddiadau

CwrsBeth i’w wneud nawr yn yr ardd: Paratoi ar gyfer yr haf

Wedi'i Orffen
16 Mai 2018, 10am-1pm
Pris £35 / £26
Addasrwydd 18+

Dewch i dreulio bore yng ngerddi ysblennydd Sain Ffagan i ddysgu mwy am yr hyn sydd angen ei wneud i’r ardd yn yr haf. Bydd arddangosiadau ymarferol a chyfle i roi cynnig ar ambell i dasg dymhorol.

Tocynnau

Cofiwch wisgo dillad addas i’r awyr agored a dod â phâr o fenig garddio os oes gennych rai. Byddwn yn darparu offer a lluniaeth ysgafn. Mae pris y cwrs hwn yn cynnwys parcio – gallwch gwrdd â’r tiwtor wrth y brif fynedfa er mwyn cael eich tocyn parcio.

Rhaid prynu tocyn ymlaen llaw ar gyfer y digwyddiad hwn.

Llun: Gerddi Castell Sain Ffagan
Digwyddiadau