Digwyddiadau

DigwyddiadCinio Mawreddog Dydd Gŵyl Dewi 2019

1 Mawrth 2019, 7pm tan hwyr
Pris Tocynnau unigol: £70 a ffi archebu (mae prisiau gostyngol ar gael i'n partneriaid cymunedol ar gais.) Byrddau o 10: £600 ynghyd a ffi archebu.
Addasrwydd Oedolion

Ar Fawrth 1af 2019, bydd Sain Ffagan: Amgueddfa Werin Cymru yn cynnal Cinio Mawreddog Dydd Gŵyl Dewi. Wedi ei leoli yn Atriwm yr Adeilad Ymwelwyr sydd newydd ei ailddatblygu, bydd hwn yn ddathliad unigryw o Gymru ac yn leoliad perffaith i greu Diwrnod Dewi Sant gwirioneddol gofiadwy.

Tocynnau

Bydd gwesteion yn cael eu croesawu gan dderbyniad diodydd, cyn mwynhau cinio tri chwrs gyda thema gyfoes Gymreig wedi ei baratoi gan ein cogyddion proffesiynol yn Elior.

Bydd adloniant, gyda Sian Lloyd yn arwain y noson.

Cynhelir ocsiwn elusen i gychwyn yr ymgyrch codi arian ar gyfer ail godi’r adeiladau hanesyddol nesaf yn Sain Ffagan – Tafarn y Vulcan a Gorsaf Heddlu Ffynnon Taf.

Gwisg: Tei Du neu Godidog Gymreig.

Cinio Mawreddog Dydd Gŵyl Dewi 2019
Digwyddiadau