Achlysuron Arbennig

Prynhawniau Plu a mwy

Gadewch i ni ofalu am eich achlysur arbennig - mae gennym becynnau cystadleuol ar gyfer diwrnod hyfforddi a phrynhawniau plu .

Lawrlwytho Rhestr Brisiau

Os hoffech chi roi eich stamp eich hun ar eich digwyddiad, gallwch logi ystafell ar ei phen ei hun neu fanteisio ar ein pecynnau holl-gynhwysfawr cystadleuol.

Prynhawn Plu

Dewch draw am bnawn plu hyfryd, gyda gweithgareddau am bris rhesymol a digon o ddewis o fwyd a diod. Dewiswch weithgaredd grefft 'vintage' am bnawn cofiadwy gyda ni.

Gwneud Cais am Wybodaeth

Diwrnodau Hyfforddiant

Os ydych chi'n chwilio am le i ddod er mwyn dianc o'r swyddfa, mae gan Sain Ffagan stafelloedd gwaith anffurfiol, nid nepell o Gaerdydd. Llogwch ystafell i'ch tîm chi, neu ewch am becyn Adeiladu Tîm holl-gynhwysol.

Cysylltwch â ni am brisiau ac argaeledd.