Priodasau

sain ffagan priodas

Priodi yn Sain Ffagan

Mae Sain Ffagan yn leoliad arbennig iawn - yn agos at galon llawer o Gymry a'n le delfrydol ar gyfer dathliad, seremoni a ffotograffau.

Dewiswch o blith stafelloedd crand o oes y Tuduriaid i neuadd naws 'vintage', neu marquee yn ein gerddi ffurfiol.

Lawrlwytho Pecyn Priodas
sain ffagan priodas

Arlwyo

Fe gewch fwyd blasus, croeso cynnes a gwasanaeth arbennig yn Sain Ffagan. Mae'n bwydlenni'n defnyddio'r cynnyrch Cymreig gorau, i wneud yn siwr eich bod yn mwynhau bod tamaid o'ch diwrnod mawr.

Lawrlwytho Bwydlen

priodi sain ffagan - eira

Gwasanaeth Arbennig

Mae gofalu am y manylion bychain yn ran o waith bob dydd mewn amgueddfa - rydym yn falch iawn o allu rhoi'r un sylw i'ch diwrnod mawr, wrth i'n tîm priodasau edrych ar eich ôl.

Mae pob llogiad priodas yn cefnogi'n gwaith fel elusen, yn gofalu am drysorau Cymru i'r genhedlaeth nesaf gael eu mwynhau.

Cysylltwch â'r tîm i weld beth allech chi ei wneud gyda ni.

sain ffagan priodas

Ymweld

Cewch ymweld unrhyw bryd, i weld sut naws sydd ar y lle - mae mynediad am ddim.

Cysylltwch â ni i drefnu taith dywys, fydd yn cynnwys stafelloedd nad sydd fel arfer ar agor i'r cyhoedd.