Sain Ffagan ar gau

Bydd yr amgueddfa ar gau ar Ddydd Llun 30 Ionawr.

Chreu Hanes yn Sain Ffagan

Mae’r Amgueddfa awyr-agored a’r adeiladau hanesyddol ar agor (heblaw Garreg Fawr a’r Castell). Mae’r prif adeilad a’r orielau ar gau tra ein bod yn trawsnewid profiad yr ymwelydd.

 

Oriau Agor

Ar Agor 10am-5pm bob dydd

Rhaid i blant dan 16 fod yng nghwmni oedolyn bob amser.

Lleoliad

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Caerdydd
CF5 6XB

Map a Sut i Gyrraedd Yma »

Cysylltwch â ni

Ffôn: 0300 111 2 333
E-bost: sainffagan@amgueddfacymru.ac.uk

Bwyd a Diod

Yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru rydyn ni'n ymfalchïo mewn darparu bwyd da o safon, sy'n cael ei goginio ar y safle gan ddefnyddio cynnyrch Cymreig lleol lle bo modd.

Bwyd a Diod »

Cŵn

Cewch ddod â’r ci i Sain Ffagan, cyn belled â’i fod ar dennyn. Dim ond cŵn tywys gaiff fynd i mewn i adeiladau hanesyddol.

Siopa

Gall siopwyr ganfod amrywiaeth o gynnyrch i bobl o bob oed ac i siwtio pob poced yn Sain Ffagan – gemwaith, ategolion, bwyd a diod, offer ysgrifennu, llyfrau, teganau i blant a llawer mwy.

Siopa »

Grwpiau

RHAID i bob grŵp archebu cyn ymweld.

Mwy o wybodaeth »

Teuluoedd

Rydyn ni'n cefnogi Maniffesto Kids in Museums, ac mewn pleidlais ddiweddar ar netmums.com, cawsom ein henwi yn un o leoliadau rhad ac am ddim gorau de ddwyrain Cymru. Mae rhywbeth i bawb o bob oed yma yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru.

Teuluoedd »

Parcio

££5.00 y diwrnod. Dewch â newid ar gyfer ein peiriannau Talu ac Arddangos gan nad ydynt yn derbyn arian papur na chardiau. AM DDIM ar gyfer ddeiliaid bathodynnau anabl a beiciau modur. Tocyn tymor 12 mis am £25.00 ar gael o Dderbynfa'r Amgueddfa.