Ymweld

Bwyd a Diod

Bwyty'r Fro, Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Bwyty'r Fro, Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru, rydyn ni'n ymfalchïo mewn darparu bwyd da o safon, sy'n cael ei goginio ar y safle gan ddefnyddio cynnyrch Cymreig lleol lle bo modd.

Fel rhan o’r paratoadau ar gyfer prosiect Ailddatblygu’r Amgueddfa, mae Bwyty’r Fro wedi cael ei gau. Er hynny, mae man bwyta newydd wedi’i agor yn ddiweddar, Yr Odyn. Mae’r adeilad ar hen safle’r crochendy a darperir bwyd a diodydd cynnes ac oer yno.

Ystafell De draddodiadol o'r 1930au sydd i fyny'r llofft yn Siop Gwalia ac mae'n gwerthu cinio ysgafn a the'r prynhawn.

Mae cadeiriau uchel ar gael i fabanod yn y safleoedd uchod.

Mae sawl ardal i fwyta tu allan yn yr awyr agored ar y safle ac y mae Popty'r Dderwen yn gwerthu bara a byrbrydau eraill.

Hanes ar Log

Oeddech chi'n gwybod bod modd llogi'r Amgueddfa am bob math o ddigwyddiadau corfforaethol a phreifat? Mae'r Amgueddfa'n lle unigryw i gynnal cyfarfod, achlysur lansio, brecwast priodas neu gynhadledd. Mae Elior Restaurants yn gweithio mewn partneriaeth â'r Amgueddfa i gynnig arlwyaeth a gwasanaeth o ansawdd eithriadol. I gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch Anwen Sault-Jones ar (029) 2057 3500.

Manylion Cyswllt

Am fanylion cyswllt ar gyfer y cyfleusterau arlwyo yn yr Amgueddfa, croeso i chi ein ffonio ni'n uniongyrchol ar (029) 20569426.

Yr Odyn

10am–4.30pm

Ystafell De Gwalia

11am–4pm: Sadwrn a Sul
[Ar gau Llun-Gwener]

Lawrlwytho Bwydlen Gwalia

Y Tram

Llun – Gwener: 11am–3.30pm
Sadwrn a Sul: 10am–4pm

Bwtri’r Castell

Ar gau ar gyfer gwaith cynnal a chadw

-->

Am Elior

Darperir arlwy yn fewnol gan yr arlwywr sector celfyddydau a threftadaeth arbenigol, Elior. Mae'r tîm profiadol hwn yn darparu bwydlenni sy'n ysbrydoli a gwasanaeth di-ail. Caiff y bwyd ei baratoi ar y safle gan ddefnyddio cynhwysion lleol ffres ar bob cyfle posibl.

Ymweld