Anne Pritchard

Manylion Cyswllt

Anne Pritchard
Celf
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Parc Cathays, Caerdydd
CF10 3NP

Ffôn: +44 (0)29 2057 3131

Enw Staff

Anne Pritchard

Enw Swydd

Uwch Curadur: Celf Hanesyddol

Cyfrifoldebau:

Paentiadau a cherfluniau hyd at ac oddeutu 1900.

Cymhwysterau ac Aelodaeth o Gyrff Perthnasol

LLB (Anrh) gyda Ffrangeg (University of Aberdeen); MA Hanes Celf (Courtauld Institute of Art); PhD Hanes Celf (University of Edinburgh). Aelod o’r Advisory Committee for Research on European Paintings.

Diddordebau Ymchwil

Celf Brydeinig ac Ewropeaidd cyn 1900. Paentiadau Ffrengig o’r 19eg ganrif, yn enwedig ‘Realaeth’, delweddau gwledig a thirweddau; Argraffiadaeth ac Ȏl-Argraffiadaeth; Alfred Sisley. Paentiadau Prydeinig o’r 19eg ganrif. Cerfluniaeth yng Nghymru, Prydain a Ffrainc 1850-1930. Hanes casgliadau, yn enwedig yng Nghymru.

Allweddeiriau

Paentiadau, cerfluniaeth, celf hanesyddol, Argraffiadaeth, casgliad Davies,

Detholiad o Gyhoeddiadau

Barringer, T., and Fairclough, O. 2014. Pastures Green & Dark Satanic Mills, American Federation of Arts, 2014 (awdur cyfrannol: A. Pritchard, M. Munro, M. Etheridge).

Fairclough, O. (ed.) 2011. Companion Guide to the Welsh National Museum of Art. Caerdydd, Llyfrau Amgueddfa Cymru. (awdur cyfrannol: A. Pritchard, A. Renton, M. Munro).

Cowe, A. L. 2010. Sisley and the Seine: a River of Change. Yn M. Ferretti Bocquillon (ed.), Impressionism on the Seine, ex. cat., Musée des Impressionnismes, Giverny, 29-41.

Cowe, A. L. 2005. Community and Nation: The Representation of the Village in French Landscape Painting, 1870-1890. Traethawd PhD heb ei gyhoeddi, University of Edinburgh.

Cowe, A. L., 2003. Claude Monet: A Chronology 1878-1883. Yn M. Clarke and R. Thomson, Monet: The Seine and the Sea, Edinburgh, National Galleries of Scotland, 167-171.

Carey Miller, D.L., D.W. Meyers, & Cowe, A. L. 2001. Restitution of Art and Cultural Objects: a re-assessment of the role of limitation. Art Antiquity and Law, VI (1), 1-17.