Dim Llun

Manylion Cyswllt

Dr Ray Tangney
Y Gwyddorau Naturiol
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NP

Ffôn: +44 (0)29 2057 3303

Enw Staff

Dr Ray Tangney

Enw Swydd

Prif Guradur Uned Botaneg

Cyfrifoldebau:

Mae’n gyfrifol am reoli Llysieufa Cenedlaethol Cymru (Planhigion Anfasgwlaidd, Algâu a Ffyngau). Mae’n cynnal ymchwil ym maes bryoleg ac yn goruchwylio ymchwil gan staff eraill mewn agweddau perthnasol ar fotaneg. Mae’n cyfrannu at waith ymgysylltu â’r cyhoedd perthnasol gyda phob math o gynulleidfaoedd.

Cymhwysterau ac Aelodaeth o Gyrff Perthnasol

BSc (Anrhydedd), PhD. Cymrawd y Linnean Society London. Aelod a chyn-aelod o Gyngor y Systematics Association a’r British Bryological Society. Aelod o’r Museums Association.  

Diddordebau Ymchwil

Bryoleg, systemateg a bioddaearyddiaeth mwsoglau, tacsonomeg y teuluoedd mwsogl Lembophyllaceae a Polytrichaceae. Fflora mwsoglau Ynysoedd Malvinas/Falkland a Seland Newydd. Defnyddio technegau moleciwlaidd i astudio problemau systemateg mwsoglau.

Cysylltiadau

Detholiad o Gyhoeddiadau

Ochyra, R, Crabtree, D, Tangney, R.  2015.  Studies in the moss flora of the Falkland Islands: I. Bucklandiella and Codriophorus (Grimmiaceae).  Cryptogamie, Bryologie 36 (3): 289-310.

Tangney, RS.  2010.  Lectotypification of Leskea mollis Hedw.  Journal of Bryology 32 (2): 147-148.

Quandt D, Huttunen S, Tangney R, Stech M.  2009. Back to the future?  Molecules take us back to the 1925 classification of the Lembophyllaceae (Bryopsida).  Systematic Botany 34 (3): 1–12.

Tangney, RS.  2008.  A review of Lembophyllum Lindb. (Bryopsida: Lembophyllaceae).  Journal of Bryology 30 (1): 41-47. 

Stech, M, Sim-Sim, M., Esquivel, MG, Fontinha, S, Tangney, R, Lobo, C, Gabriel, R, Quandt D.  2008.  Explaining the ‘anomalous’ distribution of Echinodium (Bryopsida: Echinodiaceae): independent evolution in Macaronesia and Australasia.  Organisms Diversity and Evolution 8: 282-292.

Ebach, M and RS Tangney (gol).  2007.  Biogeography in a changing world. Systematics Association Special Volume Series 70.  Boca Raton: CRC Press.

Newton, AE and RS Tangney (gol).  2007.  Pleurocarpous mosses: systematics and evolution.  Systematics Association Special Volume Series 71.  Boca Raton: CRC Press.

Tangney, RS.  2007.  Sympodial and monopodial growth in mosses: examples from the Lembophyllaceae (Bryopsida).  Chapter 15 in: Newton, AE and RS Tangney (gol), Pleurocarpous mosses: systematics and evolution.  Boca Raton: CRC Press.

Tangney, RS.  2007.  Biogeography of austral pleurocarpous mosses: distribution patterns in the Australasian region.  Chapter 19 in: Newton, AE and RS Tangney (gol), Pleurocarpous mosses: systematics and evolution.  Boca Raton: CRC Press.

Tangney, RS.  2006.  Phyllodioicy in Lembophyllum (Bryopsida: Lembophyllaceae) [PDF].  Journal of Bryology 28: 382-384.

Tangney RS.  2003.  The problem with biogeography [PDF].  The Systematist 22: 6-10.

Quandt D, Tangney RS, Frahm J-P, Frey W.  2000.  A molecular contribution for understanding the Lembophyllaceae (Bryopsida) based on noncoding chloroplast regions (cpDNA) and ITS2 (nrDNA) sequenca data.  Journal of the Hattori Botanical Laboratory  89: 71-92.

Perry NB, Benn MH, Brennan NJ, Burgess EJ, Ellis G, Galloway DJ, Lorimer SD, Tangney RS.  1999.  Antimicrobial, antiviral and cytotoxic activity of New Zealand LichensLichenologist 31 (6): 627-636.

Seung-Hwa B, Perry NB, Weavers RT, Tangney RS. 1998.  Geranyl Phenyl Ethers from the New Zealand liverwort Trichocolea hatcheri.  J. Natural Products 61: 126-129.

Tangney RS.  1998.  The architecture of the Lembophyllaceae (Musci)Journal of the Hattori Botanical Laboratory 84: 37-47.

Tangney RS.  1998.  Architecture and growth form in mosses.  Bryological Times 96: 2-3.

Tangney RS.  1997.  A systematic evaluation of the Lembophyllaceae, Musci. Journal of the Hattori Botanical Laboratory 81: 123-153.

Tangney RS.  1997.  A taxonomic revision of Camptochaete Reichdt. (Musci: Lembophyllaceae). Journal of the Hattori Botanical Laboratory 81: 53-121.

Tangney RS, Fife AJ.  1997.  The occurrence of Ptychomnion densifolium in New ZealandJournal of Bryology 19: 821-827.

Lorimer SD, Barns G, Evans AC, Foster LM, May BCH, Perry NB, Tangney RS.  1996. Cytotoxicity and antimicrobial activity of plants from New Zealand's subantarctic islandsPhytomedicine 2 (4): 327-333.

Tangney RS.  1996.  Lembophyllaceae (Musci) in the Tropics [PDF].  Proceedings of the 1995 Meeting of the International Association of Bryologists, Mexico City, August, 1995.  Anales Inst. Biol. Univ. Nac. Auton. Mexico. Ser. Bot. 67 (1): 15-25.

Perry NB, Burgess EJ, Tangney RS.  1996.  Cytotoxic 8,9-Sekokaurane Diterpenes from a New Zealand Liverwort, Lepidolaena tayloriTetrahedron letters 37 (52): 9387-9390.

Wilson JB, Steel JB, Newman JE, Tangney RS.  1995.  Are bryophyte communities different?  Journal of Bryology 18: 689-705.

Lorimer SD, Perry NB, Tangney RS.  1993.  An antifungal bibenzyl from the New Zealand liverwort, Plagiochila stephensoniana.  Bioactivity-directed isolation, synthesis and analysisJournal of Natural Products 56 (9): 1444-1450.

Wilson JB, Gitay H, Roxburgh SH, King W McG, Tangney RS.  1992.  Egler's concept of 'Initial floristic composition' in succession - ecologists citing it don't agree what it meansOikos 64 (3): 591-593.  

Tangney RS, Mark AF, Wilson JB. 1990. The bryophyte island biogeography of Lake Manapouri, Fiordland, New ZealandOikos 59: 21-26.

Tangney RS. 1989.  Moss biogeography in the Tasman Sea region.  New Zealand Journal of Zoology 16: 665-678.  

Postiau Blog

gan Ray Tangney
11 Rhagfyr 2015