Andy Mackie

Manylion Cyswllt

Dr Andy Mackie
Bioamrywiaeth Anifeiliaid Di-asgwrn-cefn
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Parc Cathays, Caerdydd
CF10 3NP

Ffôn: +44 (0)29 2057 3311

Enw Staff

Dr Andy Mackie

Enw Swydd

Cymrawd Ymchwil Anrhydeddus

Cyfrifoldebau:

Anifeiliaid di-asgwrn-cefn y tir a’r môr (heb gynnwys pryfaid), anelidau a molysgiaid polychaete yn benodol.

Cymhwysterau ac Aelodaeth o Gyrff Perthnasol

BSc (Anrhydedd) Bioleg Forol (Heriot-Watt), PhD (Göteborg), Cymrawd (Linnean Society of London), Aelod o Marine Biological Association UK, Aelod o Scottish Association for Marine Science, Uwch-ddarlithydd Anrhydeddus (Ysgol Gwyddorau Morol, Bangor), Cadeirydd Anrhydeddus (Porcupine Marine Natural History Society), Llywydd (International Polychaetology Association).

Diddordebau Ymchwil

Mae ei brif faes ymchwil yn canolbwyntio ar dacsonomeg anelidau polychaete morol o’r glannau i’r moroedd dwfn. Ymhlith y projectau cyfredol mae rhywogaethau sy’n perthyn i deuluoedd Spionidae, Poecilochaetidae, Antonbruunidae. Mae ei brojectau ymchwil eraill yn cynnwys astudiaethau ynghylch cynefinoedd gwely’r môr yn nyfroedd tymherus Môr Iwerddon, isdrofannol Hong Kong a throfannol y Seychelles, a dyluniad ac effeithioldeb offer sampl benthig.

Allweddeiriau

Tacsonomeg, systemateg, ffylogenedd, anelida, Polychaeta, casgliadau, curadu, benthos, amrywiaeth, dosbarthiadau, mapio, samplo benthig, methodoleg, ffotograffiaeth.

Cysylltiadau

Detholiad o Gyhoeddiadau

Holmes, A.M., Darbyshire, T., Mortimer, K. & Mackie, A.S.Y. (2017) Proceedings of the 12th International Polychaete Conference, Amgueddfa Cymru – National Museum Wales, Cardiff, Wales, UK, 1-5 August 2016. Journal of the Marine Biological Association of the UK 97(5):829-1209

James, J., Cable, J., Richardson, G., Davidson, K. & Mackie, A.S.Y. 2015. Two alien species of Branchiobdellida (Annelida: Clitellata) new to the British Isles: a morphological and molecular study. Aquatic Invasions.

Mackie, A.S.Y., Oddy, G., Knight-Jones, P., Ryland, J.S., Naylor, E. & Psalti, I.S.M. 2014. Elis Wyn Knight-Jones: pioneering marine biologist and polychaete taxonomist (1916–2012) [PDF]Proceedings of the 11th International Polychaete Conference, Australian Museum, Sydney, 2013. Memoirs of Museum Victoria, 71, 367-375.

Mortimer, K. & Mackie, A.S.Y. 2014. Morphology, feeding and behaviour of British Magelona (Annelida: Magelonidae), with discussions on the form and function of abdominal lateral pouches [PDF]. Proceedings of the 11th International Polychaete Conference, Australian Museum, Sydney, 2013. Memoirs of Museum Victoria, 71, 177–201.

Mackie, A.S.Y. 2013. Historical overview of marine biological research on Guernsey. Porcupine Marine Natural History Society Newsletter, 33, 22-30. 

James, J.W.C., Mackie, A.S.Y., Rees, E.I.S. & Darbyshire, T. 2012. Sand wave field habitats: The OBel Sands, Bristol Channel, U.K. Yn P.T. Harris and E.K. Baker (gol), Seafloor Geomorphology as Benthic Habitat: GeoHab Atlas of seafloor geomorphic features and benthic. Elsevier, London, 227-239.

Mortimer, K., Rowson, R., Mackie, A.S.Y., Clark, P.F., Maslen, C., Smith, A. S. & Harrower, C. 2012. Steep Holm Island, Bristol Channel, UK: evidence of Larus fuscus Linnaeus, 1758 (lesser black-backed gull) feeding on the invasive signal crayfish, Pacifastacus leniusculus Dana, 1852. BioInvasions Records, 1 (3) 201-208.

Robinson, K.A., Mackie, A.S.Y., Lindenbaum, C., Darbyshire, T., van Landeghem, K.J.J. & Sanderson, W.G. 2012. Seabed habitats of the southern Irish Sea. Yn P.T. Harris and E.K. Baker (gol), Seafloor Geomorphology as Benthic Habitat: GeoHab Atlas of seafloor geomorphic features and benthic. Elsevier, London, 523-537.

Darbyshire, T. & Mackie, A.S.Y. 2011. Review of Uncispionidae (Annelida: Polychaeta) with the description of a new species of Uncispio. Proceedings of the 10th International Polychaete Conference, Lecce, Italy 2010. Italian Journal of Zoology,78 (S1) 65-77.

MackieA.S.Y.Darbyshire,T., Bamber, R.N. & Turner, J.A. 2010. Notes on new benthic invertebrates from the southern Irish Sea. Porcupine Marine Natural History Society Newsletter, 27, 24-27.

Mortimer, K. & Mackie, A.S.Y. 2009. Magelonidae (Polychaeta) from Hong Kong, China, with discussions on related species and redescriptions of three species [PDF]Proceedings of the 9th International Polychaete Conference, Portland, Maine 2007 (Gol. N.J. Maciolek & J.A. Blake). Zoosymposia,2, 179–199.

Darbyshire, T. & Mackie, A.S.Y. 2009. Two new species of Diplocirrus (Polychaeta:  Flabelligeridae) from the southern Irish Sea and South Africa. Yn N.J. Maciolek & J.A. Blake (gol), Proceedings of the 9th International Polychaete Conference, Portland, Maine 2007. Zoosymposia, 2, 91-103.

Mackie, A.S.Y., James, J.W.C., Rees, E.I.S., Darbyshire, T., Philpott, S.L. Mortimer, K., Jenkins, G.O. & Morando, A., 2006. The Outer Bristol Channel Marine Habitat StudyStudies in Marine Biodiversity and Systematics from the National Museum of Wales. BIOMÔR Reports, 4, 1-249 & A1-A227, + DVD-ROM (2007).

Mortimer, K. & Mackie, A.S.Y. 2006. The Magelonidae (Annelida: Polychaeta) from the Seychelles. 2. Description of four additional species, three new to science [PDF]. Yn R. Sardá, G. San Martín, E. López, D. Martin and D. George (gol.), Scientific Advances in Polychaete Research. Scientia Marina, 70 (s3) 125-137.

Mackie, A.S.Y.Oliver, P. G.Darbyshire, T. & Mortimer, K. 2005. Shallow marine benthic invertebrates of the Seychelles Plateau: high diversity in a tropical oligotrophic environmentPhilosophical Transactions of the Royal Society A,363, 203–228.

Mortimer, K. & Mackie, A.S.Y. 2003. The Magelonidae (Annelida: Polychaeta) from the Seychelles, with the description of three new species. Proceedings of the Seventh International Polychaete Conference, Reykjavik, Iceland, 2001. Hydrobiologia,496(1-3) 163-173.      

Darbyshire, T. & Mackie, A.S.Y. 2003. Species of Litocorsa (Polychaeta: Pilargidae) from the Indian Ocean and South China Sea. Proceedings of the Seventh International Polychaete Conference, Reykjavik, Iceland, 2001. Hydrobiologia, 496 (1-3) 63-73.

Darbyshire, T., Mackie, A.S.Y., May, S. J. & Rostron, D. 2002. A macrofaunal survey of Welsh sandbanks. Cyngor Cefn Gwlad Cymru CCW Report, 539, 113 pp.

Mackie, A.Oliver, P.G.Darbyshire, T. & Mortimer, K. 2001.  Benthic faunal studies in the Seychelles. Yn J.C. Burnett, J.S. Kavanagh & T. Spencer (gol), Shoals of Capricorn Field Report 1998-2001: Marine Science, training and education in the western Indian Ocean. Royal Geographical Society (with the Institute of British Geographers), p. 37.