Manylion Cyswllt

Jennifer Gallichan
Anifeiliaid ag Asgwrn Cefn
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NP

Ffôn: +44 (0)29 2057 3217

Enw Staff

Jennifer Gallichan

Enw Swydd

Curadur Bioamrywiaeth Anifeiliaid Di-asgwrn Cefn

Cyfrifoldebau:

Darparu cymorth ymchwil a churadu i uwch staff yr Adran Gwyddorau Naturiol, a helpu i reoli’r casgliadau molysgiaid. Cyfrannu at arddangos gwrthrychau, yr arddangosfeydd, a rhaglenni eraill i’r cyhoedd yn Amgueddfa Cymru. Hefyd, helpu i ateb ymholiada

Cymhwysterau ac Aelodaeth o Gyrff Perthnasol

BSc (Anrh) Sŵoleg; Aelod o’r Natural Sciences Collections Association (NatSCA).

Diddordebau Ymchwil

Mae fy mhrif ddiddordebau ymchwil yn cynnwys molysgiaid daearol cyffredinol, ymchwil i gasgliadau hanesyddol,

archif gohebiaeth Tomlin 

 a’r llyfrgell molysgiaid. Rwy’n gydawdur The new molluscan names of César-Marie-Felix Ancey ac rwyf wedi cynorthwyo Ben Rowson gyda phroject molysgiaid Daearol Dwyrain Affrica. Mae diddordebau allweddol eraill yn canolbwyntio ar waith allestyn, e.e. cyfrannu at arddangosfeydd a chynorthwyo gyda chyfrif Twitter yr adran, @CardiffCurator. Roeddwn hefyd yn aelod o bwyllgor trefnu Cynhadledd Flynyddol y Society for the Preservation of Natural History Collections (SPNHC) a gynhaliwyd yng Nghaerdydd yn 2014.

 

Allweddeiriau

Fertebrat, casgliadau, curadu, tacsonomeg, systemateg, hanesyddol, estyn allan.

Cysylltiadau

Detholiad o Gyhoeddiadau

Rowson B., Ablett J., Gallichan J., Holmes A. M., Oliver P. G., Salvador A., Turner J. A., Wood H., Brown C., Gordon D., Hunter T., Machin R., Morgenroth H., Reilly, M. Petts R. & Sutcliffe R. 2018. Mollusca Types in Great Britain. Amgueddfa Cymru-National Museum Wales / Natural History Museum. Ar gael ar-lein arhttps://gbmolluscatypes.ac.uk

Mortimer, K. & Wood, H. & Gallichan, J. (2016). A departmental face to social media: lessons learnt from promoting natural history collections at National Museum CardiffJournal of Natural Science Collections 3, 18-28.

Tattersfield, P., Rowson, B. & Gallichan, J. 2011. Bernard Verdcourt (1925-2011) – An Appreciation, Malacological Names and Bibliography. Journal of Conchology, 40 (6) 681-704.

Wood, H. & Gallichan, J. 2008. The new molluscan names of César-Marie-Felix Ancey including illustrations of type material from the National Museum of Wales. Studies in Biodiversity and Systematics of Terrestrial Organisms from the National Museum of Wales. Studies in Biodiversity and Systematics from the National Museum of Wales. Biotir Reports 3, tud. i-iv, 1-162, 26 plât.

Holmes A.M.Gallichan J. & Wood, H. 2006. Coracuta obliquata n. gen. (Chaster, 1897) (Bivalvia: Montacutidae) – First British record for 100 years. Journal of Conchology ,39(2) 151-158.

Gallichan, J. 2005. Documenting the past: Further insights into the Tomlin archive. Mollusc World, 7, 12-13

Gallichan, J. 2003. Documenting the past: Insights into the Tomlin archive. Mollusc World, 3, 11.

Postiau Blog

gan Jennifer Gallichan
23 Ionawr 2023
gan Jennifer Gallichan
30 Gorffennaf 2019
gan Jennifer Gallichan
4 Gorffennaf 2019
gan Jennifer Gallichan
13 Gorffennaf 2017
gan Jennifer Gallichan
20 Mehefin 2017
gan Jennifer Gallichan
19 Ionawr 2017
gan Jennifer Gallichan
15 Gorffennaf 2015
gan Jennifer Gallichan
5 Tachwedd 2014
gan Jennifer Gallichan
2 Ebrill 2014