John Kenyon

Manylion Cyswllt

Dr John R. Kenyon
Archaeoleg a Niwmismateg
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NP

Ffôn: +44 (0)29 2057 3229

Enw Staff

Dr John R. Kenyon

Enw Swydd

Cymrawd Ymchwil

Cymhwysterau ac Aelodaeth o Gyrff Perthnasol

  • BA (Anh.) Hanes ac Archaeoleg (Southampton); yn wreiddiol yn Gymrawd Cymdeithas y Llyfrgelloedd; PhD drwy Waith Cyhoeddedig (Caerdydd).
  • Cymrawd Cymdeithas Henebion Llundain; Cymrawd y Gymdeithas Hanesyddol Frenhinol; Cymrawd Cymdeithas Henebion yr Alban.
  • Aelod Pwyllgor dros Gymru ar y Grŵp Astudiaethau Cestyll. Cymrawd Anrhydeddus SHARE, Prifysgol Caerdydd.

Diddordebau Ymchwil

Pensaernïaeth cestyll, tai hanesyddol, llyfrau prin. Wrthi yn ymchwilio i hanes astudiaethau cestyll er yr unfed ganrif ar bymtheg yn y DU ac Iwerddon.

Allweddeiriau

Pensaernïaeth cestyll, tai hanesyddol, llyfrau prin.

Detholiad o Gyhoeddiadau

Kenyon, J. R. 2017. ‘ ‘Those proud, ambitious heaps’: whither castle studies?’, Archaeologia Cambrensis, 166, 1-31.

Kenyon, J. R. 2017. Helmsley Castle. English Heritage, Llundain.

Kenyon, J. R.  2016. Castle studies: recent publications – 29, Castle Studies Group, 2016. Casglwyd gan Gillian Scott gyda chymorth JRK [cyhoeddwyd yn 2017].

Kenyon, J. R. 2016. Castell Rhaglan. Cadw, Caerdydd. Pum taflen ganllaw mewn Almaeneg, Eidaleg, Ffrangeg, Sbaeneg a Chymraeg.

Kenyon, J. R. 2016. Castell Cydweli. Cadw, Caerdydd. Pum taflen ganllaw mewn Almaeneg, Eidaleg, Ffrangeg, Sbaeneg a Chymraeg.

Kenyon, J. R.  2015. The Yellow Tower of Gwent: Raglan Castle, Monmouthshire, Wales. Mewn R. Oram (gol.), ‘A house that thieves might knock at’: proceedings of the 2010 Stirling and 2011 Dundee conferences on ‘The tower as lordly residence’ and ‘The tower and the household’, 62-77. Shaun Tyas, Donington (Towers Studies; 1 & 2).

Kenyon, J. R. 2015. Castle studies: recent publications – 28, Castle Studies Group, 2015. Casglwyd gan Gillian Scott gyda chymorth JRK

Kenyon, J. R. 2015. Middleham Castle. English Heritage, Llundain.

Kenyon, J. R. 2014. ‘The Yellow Tower of Gwent: Raglan Castle, Monmouthshire’. Mewn C. Donovan (gol.), A fresh approach: essays presented to Colin Platt in celebration of his eightieth birthday 11 November 2014 by some of his former students, 80-87. Trouser Press, Littlehempston. [see also 2015 entry].

Kenyon, J. R. 2013. ‘The state of the fortifications in south-east England in 1623’, Fort, 41, 127-40.

Kenyon, J. R. 2013. The castle introductory essay and all medieval castle entries. In R. Scourfield & R. Haslam, The Buildings of Wales: Powys. Revised edition. Yale University Press, London.

Kenyon, J. R. 2012. ‘Castle studies and Montgomeryshire: an appreciation’, Montgomeryshire Collections, 100, 87-100.

Kenyon, J. R. 2012. Castle studies: recent publications – 25, Castle Studies Group.