Chris Cleal

Manylion Cyswllt

Dr Christopher Cleal
Y Gwyddorau Naturiol (defnydd mewnol)
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Parc Cathays, Caerdydd
CF10 3NP

Ffôn: +44 (0)29 2057 3310

Enw Staff

Dr Christopher Cleal

Enw Swydd

Pennaeth Botaneg

Cyfrifoldebau:

Casgliadau botaneg, gan gynnwys planhigion fasgwlaidd, bryoffytau, algae a ffyngau. Mae’n gwneud gwaith ymchwil ym maes palaeobotaneg, ac yn arolygu gwaith ymchwil botaneg arall gan ymgysylltu â’r cyhoedd ac amrywiaeth eang o gynulleidfaoedd.

Cymhwysterau ac Aelodaeth o Gyrff Perthnasol

BSc, PhD. Cymrawd o Gymdeithas Linnean a Chymdeithas Ddaearegol Llundain. Aelod o Gymdeithas Ryngwladol Tacsonomeg Planhigion (aelod o Bwyllgor Planhigion Ffosilaidd), Y Gymdeithas Balaeontoleg (cyn aelod o’r Cyngor a Golygydd), Cymdeithas Systemateg, Cymdeithas y Daearegwyr, Grŵp Curaduron Daearegol, Cymdeithas Ewrop er Gwarchod Treftadaeth y Ddaear (ProGeo – Dirprwy y DU), y Sefydliad Prydeinig er Cadwraeth Ddaearegol (BIGC – Trysorydd).

Diddordebau Ymchwil

Palaeobotaneg balaeosöig; y berthynas rhwng llystyfiant, newid yn y dirwedd a phalaeohinsoddau yn ystod Oes yr Iâ Palaeosöig Diweddar; tacsonomeg planhigion hadau medwlosalaidd, rhedyn maratialeaidd a sffenoffytau. Newidiadau mewn amrywiaeth planhigion ar hyd yr amserau daearegol. Hanes Gwyddor Palaeobotaneg yn y DU. Datblygiad geotreftadaeth y meysydd glo fel adnoddau addysgol a geotwristaidd.

Cysylltiadau

Detholiad o Gyhoeddiadau

Pardoe, H.S., Cleal, C.J. & Fraser, H.E. (2019) Bibliography of European Palaeobotany and Palynology 2016-2017. Amgueddfa Cymru Caerdydd. ISBN: 978-0-7200-0635-3.

Pardoe, H.S., Cleal, C.J. & Fraser, H.E. (2017) Bibliography of European Palaeobotany and Palynology 2014-2015. Amgueddfa Cymru, Caerdydd. ISBN: 978-0-7200-0640-7

Cleal, C. J. 2016. A global review of Permian macrofloral biostratigraphical schemes. Yn Lucas, S. G. & Shen, S. Z. (gol), The Permian timescale. Geological Society, London (Special Publication, 450), doi.org/10.1144/SP405.4

Bashforth, A.R., Cleal, C.J., Gibling, M.R., Falcon-Lang, H.J. a Miller, R.F. 2014. Paleoecology of Early Pennsylvanian vegetation on a seasonally dry tropical landscape (Tynemouth Creek Formation, New Brunswick, Canada). Review of Palaeobotany and Palynology, 200, 229-263.

Fraser, H.E, Pardoe, H.S. & Cleal, C.J. 2014. Bibliography of European Palaeobotany and Palynology 2012-2013. Amgueddfa Cymru, Caerdydd, tud. 116.

Cascales-Miñana, B. a Cleal, C.J. 2013. What is the best way to measure extinction? Reflection from the palaeobotanical recordEarth-Science Reviews, 124, 126-147.

Singh, K.J., Singh, R., Cleal, C.J., Saxena, A. & Chandra, S. 2013. Carboniferous floras in siliciclastic rocks of Kashmir Himalaya, India and the evolutionary history of the Tethyan BasinGeological Magazine, 150, 577-601.

Cleal, C.J. a Shute, C.H. 2012. The systematic and palaeoecological value of foliage anatomy in Late Palaeozoic medullosalean seed-plants. Journal of Systematic Palaeontology, 10, 765-800.

Cleal, C.J., Uhl, D., Cascales-Miñana, B., Thomas, B.A., Bashforth, A.R., King, S.C. a Zodrow, E.L. 2012. Plant biodiversity changes in Carboniferous tropical wetlands. Earth-Science Reviews, 114, 124-155.

Dimitrova, T.Kh., Cleal, C.J. a Thomas, B.A. 2011. Palynological evidence for Pennsylvanian extra-basinal vegetation in Atlantic Canada. Journal of the Geological Society, London, 168, 559-569.

Waters, C.N., Somerville, I.D., Jones, N.S., Cleal, C.J., Collinson, J.D., Waters, R.A., Besly, B.M., Dean, M.T., Stephenson, M.H., Davies, J.R., Freshney, E.C., Jackson, D.I., Mitchell, W.I., Powell, J.H., Barclay, W.J., Browne, M.A.E., Leveridge, B.E., Long, S.L. a Mclean, D. 2011. A revised correlation of Carboniferous rocks in the British Isles. Y Gymdeithas Ddaearegol, Llundain (Special Report, 26), tud 186.

Cleal, C. J., Opluštil, S., Thomas, B. A. a Tenchov, Y. 2010. Late Moscovian terrestrial biotas and palaeoenvironments of Variscan Euramerica. Netherlands Journal of Geosciences, 88, 181-278.

Cleal, C.J. a Thomas, B.A. 2010. Botanical nomenclature and plant fossilsTaxon, 59, 261-268.

Cleal, C.J., Shute, C.H., Hilton, J. a Carter, J. 2009. A revision of the Pennsylvanian-aged Eremopteris-bearing seed plant. International Journal of Plant Sciences, 170, 666-698.

Cleal, C.J. a Thomas, B.A. 2009. Introduction to plant fossils. Cambridge University Press, Caergrawnt, ix + tud 237

Pšenička, J., Bek, J., Cleal, C.J., Wittry, J. a Zodrow, E.L. 2009. Description of synangia and spores of the holotype of the Carboniferous fern Lobatopteris miltoni, with taxonomic comments. Review of Palaeobotany and Palynology, 155, 133-144.

Cleal, C.J. 2008. Palaeofloristics of Middle Pennsylvanian medullosaleans in Variscan Euramerica. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 268, 164-180.

Anderson, J.M., Anderson, H.M. a Cleal, C.J. 2007. Brief history of the gymnosperms: classification, biodiversity, phytogeography and ecology.  Sefydliad Bioamrywiaeth Cenedlaethol De Affrica, Pretoria (Strelitzia, 20), tud 279.

Cleal, C.J. 2007. The Westphalian-Stephanian macrofloral record from the South Wales Coalfield. Geological Magazine, 144, 465-486.

Opluštil, S. a Cleal, C.J. 2007. A comparative analysis of some Late Carboniferous basins of Variscan Europe. Geological Magazine, 144, 417-448.

Burek, C.V. a Cleal, C.J. 2005. The life and work of Emily Dix (1904-1972). Yn A.J. Bowden, C.V. Burek ac R. Wilding, R (gol), History of palaeobotany: selected essays. Geological Society of London (Special Publication, 241), tud. 181-196.