Bella Dicks

Manylion Cyswllt

Yr Athro Bella Dicks
Ymchwil
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Parc Cathays, Caerdydd
CF10 3NP

Ffôn: +44 (0)29 2057 3247

Enw Staff

Yr Athro Bella Dicks

Enw Swydd

Pennaeth Ymchwil

Cyfrifoldebau:

Datblygu gweithgarwch ymchwil fydd yn ategu gweledigaeth Amgueddfa Cymru ac yn helpu i adeiladu diwylliant ymchwil mwy gweithredol. Rwy’n Athro Cymdeithaseg ym Mhrifysgol Caerdydd un diwrnod yr wythnos.

Cymhwysterau ac Aelodaeth o Gyrff Perthnasol

BA Saesneg ac Eidaleg (Reading); MA Astudiaethau Cyfathrebu (CNAA/Sheffield Hallam); PhD Cymdeithaseg (Prifysgol Cymru Caerdydd).

Aelod o’r British Sociological Association. Cyd-olygydd y cyfnodolyn academaidd Qualitative Research (a gyhoeddir gan Sage). 

Diddordebau Ymchwil

Yn canolbwyntio ar gymdeithaseg treftadaeth, cymuned, cof cyfunol, amgueddfeydd, lle, dosbarth cymdeithasol a methodoleg ansoddol. Mae gennyf ddiddordeb arbennig mewn gwyddor amgueddfeydd ac astudiaethau ymwelwyr.

Allweddeiriau

Astudiaethau ymwelwyr, gwyddor amgueddfeydd, treftadaeth, cof cyfunol.

Detholiad o Gyhoeddiadau

Dicks, B. (ed.) 2011. Digital Qualitative Research Methods, 4 volume Major Work, London: Sage (SAGE Benchmarks in Social Research Methods series).

Hurdley, R. and Dicks, B. 2011. In-between practice: working in the ‘third space’ of sensory and multimodal ethnographyQualitative Research, 11 (3), 277-292. 

Dicks, B. and Hurdley, R. 2009. Using unconventional media to disseminate qualitative research [PDF], Qualitative Researcher 10, 2-6.

Dicks B. 2008. Performing the Hidden Injuries of Class in Coal-Mining HeritageSociology, 42 (3), 436-452. 

Scourfield, J., Dicks, B., Drakeford, M. and Davies, A. 2006. Children, Place and Identity, London: Routledge.

Scourfield, J., Dicks, B., Holland, S. and Drakeford, M. 2006. The significance of place in middle childhood [PDF], The British Journal of Sociology, 57(4), 577-596. 

Dicks, B., Mason, B., Coffey, A. and Atkinson, P. 2005. Qualitative Research and Hypermedia: ethnography for the digital age, London: Sage. 

Dicks, B. 2004. Culture on Display: The production of contemporary visitability. Open University Press. 

Dicks, B. 2002. Heritage, governance and marketization: A case-study from Wales [PDF]. Museums and Society 1 (1).

Waddington, D., Critcher, C., Dicks, B. and Parry, D. 2001. Out of the Ashes? The Social Impact of Industrial Contraction and Regeneration on Britain’s Mining Communities London: Routledge.

Dicks, B. 2000. Heritage, Place and Community, Cardiff: University of Wales Press.

Dicks, B. 2000. Encoding and decoding the people: circuits of communication at a local heritage museumEuropean Journal of Communication (1.077) 15 (1), 61-78. 

Chaney, P., Hall, T. & Dicks, B. 2000. Inclusive governance? The case of “minority” and voluntary sector groups and the National Assembly for WalesContemporary Wales 13, 203-229.

Dicks, B. 1999, The View of our Town from the Hill: Communities on Display as Local Heritage', International Journal of Cultural Studies, 2 (3), 349-368.

Dicks, B. 1997, The life and times of community: spectacles of collective identity at the Rhondda Heritage ParkTime and Society (0.528) 6 (2/3), 195-212. 

Postiau Blog

Rhannu Hanes Lleol ar Facebook
Blog
gan Bella Dicks
29 Tachwedd 2018