Richard Bevins

Manylion Cyswllt

Dr Richard Bevins
Y Gwyddorau Naturiol
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Parc Cathays, Caerdydd
CF10 3NP

Ffôn: +44 (0)29 2057 3281

Enw Staff

Dr Richard Bevins

Enw Swydd

Ceidwad Gwyddorau Naturiol

Cyfrifoldebau:

Arweinyddiaeth strategol dros gasgliadau a gweithgareddau yn ymwneud ag ymchwil yn Adran y Gwyddorau Naturiol.

Cymhwysterau ac Aelodaeth o Gyrff Perthnasol

BSc (Anrhydedd) mewn Daeareg (Prifysgol Aberystwyth), PhD (Keele), Cymrawd (Geological Society of London), Daearegwr Siartredig (CGeol), Cymrawd (Society of Antiquaries of London), Darlithydd Anrhydeddus (Ysgol Gwyddorau’r Ddaear a’r Môr, Prifysgol Caerdydd), Cadeirydd, Pwyllgor Geogadwraeth y Geological Society of London, Aelod o Bwyllgor Cysylltiadau Allanol y Geological Society of London, Cadeirydd Pwyllgor Cynghori Ystorfa Ddaearegol Genedlaethol Arolwg Daearegol Prydain.

Diddordebau Ymchwil

Mae’r prif faes ymchwil yn canolbwyntio ar hanes creigiau igneaidd Caledonaidd Cymru a meysydd cysylltiedig, yn ogystal â’u metamorffedd gradd isel. Mae gwaith mwy diweddar wedi canolbwyntio ar ymestyn petroleg a geocemeg cerrig igneaidd wedi’u newid o Sir Benfro i ailarchwilio tarddiad cerrig glas Côr y Cewri.

ResearchGate

Allweddeiriau

Mwynoleg, petroleg, geocemeg, cerrig igneaidd, metamorffedd gradd isel, cerrig glas, Côr y Cewri.

Detholiad o Gyhoeddiadau

Ixer, R. A., Turner, P., Molyneux, S. & Bevins, R.E. 2017. The petrography, geological age and distribution of the Lower Palaeozoic Sandstone debitage from the Stonehenge LandscapeWiltshire Archaeological & Natural History Magazine, 110, 1-16.

Bevins, R.E., Atkinson, N., Ixer, R. A. & Evans, J.A. 2017. U-Pb zircon age constraints for the Ordovician Fishguard Volcanic Group and further evidence for the provenance of the Stonehenge bluestonesJournal of the Geological Society of London, 174, 14-17.

Ixer, R. A. & Bevins, R.E. 2016. Volcanic Group A Debitage: its description and distribution within the Stonehenge LandscapeWiltshire Archaeological & Natural History Magazine, 109, 1-14.

Ixer, R. A., Bevins, R.E. & Gize, A.P. 2015. A description and classification of the hard ‘volcanics with sub-planar texture’ debitage from within the Stonehenge Landscape demonstrating its close relationship to Orthostat SH38. Wiltshire Archaeological & Natural History Magazine108, 1-14.

Parker Pearson, M., Bevins, R.E., Ixer, R., Pollard, J., Richards, C., Welham, K., Chan, B., Edinborough, K., Hamilton, D., MacPhail, R., Schlee, D., Schwenninger, J-L., Simmons, E., & Smith, M. 2015.  Craig Rhos-y-felin: a Welsh bluestone megalith quarry for StonehengeAntiquity, 89, 1331-1352.

Ixer, R.A. & Bevins, R.E. 2014. Chips off the old block: the Stonehenge debitage dilemma. Archaeology in Wales, 52, 11-22.

Pearce, J.A., Hastie, A.R., Leat, P.T., Dalziel, I.W., Lawver, L.A., Parker, P.F., Millar, I.L., Barry, T.L. & Bevins, R.E., 2014. Composition and evolution of the Ancestral South Sandwich Arc: Implications for the flow of deep ocean water and mantle through the Drake Passage Gateway. Global and Planetary Change, 123, 298-322.

Aldhouse-Green, S., Bevins, R.E., Jackson, H., Peterson, R. and Walker, E.A. 2012. Pontnewydd Cave: the characterization, petrology, taphonomy and interpretation of the archaeological finds. Yn S. Aldhouse-Green, R. Peterson and E.A.Walker (gol), Neanderthals in Wales: Pontnewydd and the Elwy Valley Caves, 231–282. Oxford: Oxbow Books and National Museum Wales Books.

Bevins, R.E., Ixer, R. A., Webb, P.C. & Watson, J.S. 2012. Provenancing the rhyolitic and dacitic components of the Stonehenge landscape bluestone lithology: new petrographical and geochemical evidence. Journal of Archaeological Science, 39, 1005-1019.

Parker Pearson, M., Pollard, J., Richards, C., Thomas, J., Welham, K., Bevins, R.E., Ixer, R., Marshall, P. & Chamberlain, A. 2011. Stonehenge: controversies of the bluestones. Yn L. García Sanjuán, C. Scarre and D.W. Wheatley (gol) Exploring Time and Matter in Prehistoric Monuments: absolute chronology and rare rocks in European megaliths. Proceedings of the 2nd European Megalithic Studies Group Meeting (Seville, Spain, November 2008). Menga: Journal of Andalusian Prehistory, Monograph no. 1. Seville: Junta de Andalucía. 219-50.

Bevins, R.E., Pearce, N.J.G. & Ixer, R. A. 2011. Stonehenge rhyolitic bluestone sources and the application of zircon chemistry as a new tool for provenancing rhyolitic lithicsJournal of Archaeological Science, 38, 605-622.

Bevins, R.E., Young, B., Mason, J.S., Manning, D.A.C. & Symes, R.F. 2010. Mineralization of England and Wales. Geological Conservation Review Series, cyfrol 36, 598tud.

Carney, J.N., Horák, J.M., Pharaoh, T.C., Gibbons, W., Wilson, D., Barclay, W.J., Bevins, R.E.Cope, J.C.W. & Ford, T.D. 2000. Precambrian Rocks of England and Wales. Geological Review Series No. 20.  Joint Nature Conservation Committee, Peterborough