Tom Cotterell

Manylion Cyswllt

Tom Cotterell
Mwynoleg a Phetroleg
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NP

Ffôn: +44 (0)29 2057 3361

Enw Staff

Tom Cotterell

Enw Swydd

Uwch Guradur: Mwynau

Cyfrifoldebau:

Casgliadau mwynau: yn enwedig mwynau a mwynau eilaidd. Cynnwys gwefan Mwynoleg Cymru.

Cymhwysterau ac Aelodaeth o Gyrff Perthnasol

BSc. Cydanrhydedd mewn Daearyddiaeth/Daeareg (Aberystwyth); MSc. Mewn Daeareg Mwyngloddio ac MCSM (Camborne School of Mines/Caerwysg); CSci. (Mineralogical Society);

Llywydd Cymdeithas Russell (2013-presennol);

Cydgysylltydd teithiau maes ar gyfer Cangen Cymru a Gorllewin Lloegr Cymdeithas Russell (2004-2015);

Ysgrifennydd Cangen Cymru a Gorllewin Lloegr Cymdeithas Russell (2015-presennol);

Aelodaethau: Mineralogical Society; Cymdeithas Russell; British Micromount Society; Welsh Mines Society.

Diddordebau Ymchwil

Hanes casglu mwynau ym Mhrydain, gyda phwyslais arbennig ar gasglwyr y 18fed a’r 19eg ganrif; mwynoleg topograffig Prydain; mwyneiddiad manganîs yng Nghymru; hanes mwyngloddio metel yng Nghymru; dadansoddi mwynau (yn enwedig diffreithiant pelydr X).

Allweddeiriau

Mwynoleg; manganîs; technegau dadansoddol; XRD; mwyngloddio.

Cysylltiadau

Detholiad o Gyhoeddiadau

Cotterell, T.F. & Rumsey, M.S. 2014. Supergene manganese mineralisation and Gyrn Ddu and Bwlch Mawr, Clynnog-Fawr, Caernarfon, Gwynedd, Wales. Journal of the Russell Society, 17,17-23.

Cotterell, T.F. & Hubbard, N. 2013. Franklinphilite in veinlets in the Lower Cambrian manganese ore bed, Harlech, Wales. Journal of the Russell Society, 16, 51-59.

Zuykov, M., Pelletier, E., Anderson, J., Cotterell, T.F., Belzile, C., & Demers, S. 2012. In vitro growth of calcium carbonate crystals on bivalve shells: Application of two methods of synthesis. Materials Science and Engineering C, 32, 1158-1163.

Cotterell, T.F., Young, B. & Starkey, R.E. 2012 Plumbogummite from Upper Teesdale, Northern Pennines, UK. Proceedings of the Yorkshire Geological Society, 59(2), 133-136.

Cotterell, T.F. & Tayler, R. 2012. Epidote-(Sr) and piemontite-(Sr): two minerals new to Britain from Benallt mine, Pen Llŷn, Gwynedd, Wales. UK Journal of Mines and Minerals. 33, 39-42.

Plant, S.P., Cotterell, T.F. & Starkey, R.E. 2011. Anglesite from the type locality Parys Mountain, Anglesey, Wales. The Mineralogical Record, 42, 345-384.

Cotterell, T.F., Green, D.I., Hubbard, N., Mason, J.S., Starkey, R.E. & Tindle, A.G. 2011. The Mineralogy of Dolyhir Quarry, Old Radnor, Powys, Wales. UK Journal of Mines and Minerals, 32, 5-61.

Valentine, A., Cotterell, T. 2008. Project to Investigate the Environmental Conditions Required for the Initiation of Pyrite Decay. ICOM Natural History Collections Working Group Newsletter No. 16.