Amanda Valentine-Baars

Manylion Cyswllt

Amanda Valentine-Baars
Mwynoleg a Phetroleg
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Parc Cathays, Caerdydd
CF10 3NP

Ffôn: +44 (0)29 2057 3120

Enw Staff

Amanda Valentine-Baars

Enw Swydd

Uwch Swyddog Labordy (Gwyddorau Naturiol)

Cyfrifoldebau:

Paratoi deunyddiau daearegol, rheoli’r labordai a rheoli Iechyd a Diogelwch. Goruchwylio rheolaeth offer a meddalwedd yr XRD.

Cymhwysterau ac Aelodaeth o Gyrff Perthnasol

BSc (Anrhydedd) Gwyddorau Daear.

Aelod o Grŵp y Curaduron Daearegol.

Aelod o Gymdeithas Ddaearegol De Cymru.

Diddordebau Ymchwil

Mae fy ngwaith technegol â deunyddiau geo yn llywio fy niddordebau ymchwil i gyfeiriad datblygu technegau ar gyfer paratoi a chadw sbesimenau daearegol. Ar hyn o bryd, rwy’n gweithio ar gadwraeth toriadau tenau hanesyddol, ac yn benodol, dulliau o adnabod a thynnu resinau hanesyddol gan ddefnyddio technegau nad ydynt yn beryglus.

Allweddeiriau

Paratoi deunyddiau daearegol, toriadau tenau petrolegol, labordy, Iechyd a Diogelwch, diffreithiad pelydr-X.

Cysylltiadau

Detholiad o Gyhoeddiadau

Valentine-Baars, A. and Kerbey, H. 2014. Historic Thin Section – Crazy to conserve? Abstract Royal Microscopical Society Meeting, Oxford.

Ratcliffe, L. and Valentine-Baars, A. 2011. Investigative conservation of the Royal Cornwall Museum minerals. The Geological Curator 9 (5): 305 - 314.

Valentine, A., Cotterell, T. 2008. Project to Investigate the Environmental Conditions Required for the Initiation of Pyrite Decay. ICOM Natural History Collections Working Group Newsletter No. 16.