Caroline Buttler

Manylion Cyswllt

Dr Caroline Buttler
Palaeontoleg
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NP

Ffôn: +44 (0)29 2057 3359

Enw Staff

Dr Caroline Buttler

Enw Swydd

Pennaeth Palaeontoleg

Cyfrifoldebau:

Rheloaeth a datblygu Adran Palaeontoleg – casgliadau, ymchwil ac ymgysylltu â’r cyhoedd. Rheloaeth adran Molysgiaid.

Cymhwysterau ac Aelodaeth o Gyrff Perthnasol

BSc (Anrh) Daeareg (Prifysgol Lerpwl), MSc Palaeontoleg ac Ecoleg (University of Manitoba), PhD Palaeontoleg (Prifysgol Cymru, Abertawe)

Cadwraethydd Achrededig (Institute of Conservation).

Is-Lywydd (Palaeontographical Society), Golygydd (Proceedings of the Geologist’s Association), Aelod Pwyllgor (University of Birmingham Lapwroth Museum Committee).

Diddordebau Ymchwil

Bryosoadau palaeosöig, yn arbennig y rhywogaeth Trepostomata. O ddiddordeb penodol mae systemateg a thacsonomeg y grŵp hwn o anifeiliaid cytrefol, yn ogystal â’u bioddaearyddiaeth ac ecoleg. Mae projectau diweddar yn cynnwys ymchwilio i ffawna adfer bryosoaidd Silwraidd ar ôl y difodiant eang Ordoficaidd, adolygiad o symbiosis gastropod a bryosoaidd yn y cofnod ffosil ac adolygiad o’r adran trepostôm ar gyfer y Treatise on Invertebrate Paleontology.

Mae gennyf ddiddordeb hefyd yng ngwaith cadwraeth a gofal am ddeunyddiau daearegol casgliadau’r amgueddfa.

Allweddeiriau

Palaeontoleg, ffosilau, bryosoadau, trepostomau, tacsonomeg, bioddaearyddiaeth, ecoleg, Palaeosöig, cadwraeth, gofal am gasgliadau.

Cysylltiadau

Detholiad o Gyhoeddiadau

Ma, J-Y, Taylor, P.D. & Buttler, C.J. 2019. Unusual compound zooecia in the trepostome bryozoan Eostenopora from the Devonian of Guizhou, China. Palaeoworld, 28, 289-294.

Buttler, C. J. Wilson M. A. 2018. Paleoecology of an Upper Ordovician submarine cave-dwelling bryozoan fauna and its exposed equivalents in northern Kentucky, USA. Journal of Paleontology, 92, 568 – 576.

Wyse Jackson, P. N, & Buttler, C. J. 2015. Preparation, Imaging, and Conservation of Paleozoic Bryozoans for Study. Invertebrate Treatise on Paleontology Online 63: Rhan G, Diwygiedig, Cyf. 2, Pennod 3 

Popov, L., Hairapetian, V., Ghobadi Pour, M., Buttler, C., Evans, D. H., Hejazi, S. H., Jahangir, H. 2014 Llandovery fauna of Iran during the post-extinction recovery. The Third International Symposium of the International Geosciences Programme Project 589 (IGCP- 589), 105-110. 

Ma J, Buttler, C.J. & Taylor, P. D. 2014. Cladistic analysis of the ‘trepostome’ Suborder Esthonioporina and the systematics of Palaeozoic bryozoans. Studi Trentini di Scienze Naturali. 94, 153-161

Buttler, C.J., Wyse Jackson, P.N., Ernst, A. & McKinney, F.K. 2013. A Review of the early Palaeozoic biogeography of bryozoans. Yn Harper, D. A.T. & Servais, T. (gol) Early Palaeozoic Palaeobiogeography and palaeogeography, Geological Society, London, Memoirs, 38, 145–155.

Ernst, A & Buttler, C. 2012. Cystoporate bryozoans from the Lower – Middle Devonian of NW SpainNeues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, 263, 261-285

Buttler, C. J., Wyse Jackson, P. N. & Key, M. M. Jr. 2008. Bryozoa from the Ordovician (Caradoc) of Courtown, Co. Wexford, Ireland, 9-18. Yn: S. J. Hageman, M. M. Key, Jr, & J. E. Winston (gol). Proceedings of the 14th International Bryozoology Association Conference. Special Publication Series of the Virginia Museum of Natural History Press; Martinsville.

Brenchley, P.J., Marshall, J.D., Harper, D.A.T., Buttler, C.J. & Underwood, C.J. 2006. A late Ordovician (Hirnantian) karstic surface in a submarine channel, recording glacio-eustatic sea-level changes: Meifod, Central Wales. Geological Journal, 40, 1-22.

Buttler, C. & Davis, M. (eds) 2006.

Things fall apart… Museum conservation in practice
. (National Museum Wales), 198pp.

Buttler, C. & Davis, M. 2006. The conservator in context: crossing curatorial boundaries, 30-33. Yn Saunders, D., Townsend, J.H. & Woodcock, S. (gol) The object in context: crossing conservation boundaries. Cyfraniadau i’r Munchen IIC Congress 2006.

Boardman, R.S & Buttler, C.J. 2005. Zooids and extrazooidal skeleton in the order Trepostomata (Bryozoa). Journal of Paleontology, 79, 1088–1104.

Postiau Blog

gan Caroline Buttler
26 Ionawr 2018