Dim Llun

Manylion Cyswllt

Dr Beth Thomas
Bywyd Gwerin
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Caerdydd
CF5 6XB

Ffôn: +44 (0)29 2057 3426

Enw Staff

Dr Beth Thomas

Enw Swydd

Cynghorydd Datblygu Sain Ffagan

Cyfrifoldebau:

Darparu arweiniad strategol i weithgareddwch casglu, ymchwil a dehongli’r adran er mwyn sicrhau eu bod o’r safon uchaf ac yn sicrhau cymaint o fudd â phosibl i bobl Cymru; cydweithio ag eraill i gyflawni projectau sy’n cael yr effaith fwyaf posibl. Arweinydd cynnwys ar gyfer ailddatblygu Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru.

Cymhwysterau ac Aelodaeth o Gyrff Perthnasol

BA (Anrh) Cymraeg (Prifysgol Cymru Aberystwyth); PhD Ieithwyr Cymdeithasol Cymreig (Prifysgol Caerdydd); Is-gadeirydd a chyn-Gadeirydd yr Oral History Society; Cynrychiolydd Rhwydwaith Rhanbarthol yr Oral History Society, ac aelod o’r Pwyllgor ers 1990. Hyfforddwr hanes llafar wedi’i achredu gan Archif Sain y British Library/Oral History Society. Aelod o’r Museums Association a’r Association of European Open-Air Museums (AEOM).

Diddordebau Ymchwil

Hanes llafar, tafodieitheg ac ieitheg gymdeithasol y Gymraeg, amgueddfeydd awyr agored ac astudiaethau amgueddfa yn gyffredinol gyda diddordeb arbennig mewn cydgynhyrchu a hanes cyhoeddus.  

Allweddeiriau

Hanes llafar, archifau clyweledol, tafodieitheg, ieitheg gymdeithasol, amgueddfeydd awyr agored, amgueddfoleg, cydgynhyrchu, hanes cyhoeddus, cyfranogiad.

Detholiad o Gyhoeddiadau

Thomas, B. & Burrow, S. 2014. Changing St Fagans: what would Iorwerth Peate say? Yn Kristović, N. (gol.) Founding fathers: international yearbook. Belgrade: Sirogojno open-air museum, 229-50.

Thomas, B.  & Williams-Davies, J. 2011. A Mirror to the Nation: museums reflecting changing identities.  Yn Greg Chamberlain (gol) Museums and Meaning: idiosyncrasy, individuality and identity.

Thomas, B. (gol.) 2002. S.M. Tibbott Domestic Life in Wales, Gwasg Prifysgol Cymru ar y cyd â Llyfrau Amgueddfa Cymru, Caerdydd. 164 tudalen.

Thomas, B.  2000. Golud y Gorffennol? Cofnodi'r Tafodieithoedd. Yn Geraint H. Jenkins a Mari A. Williams (gol.) ‘Eu Hiaith a Gadwant'? Gwasg Prifysgol Cymru, 405-420

Thomas, B.  2000. The Riches of the Past? Recording Welsh Dialects.  Yn Geraint H. Jenkins and Mari A. Williams (gol) 'Let's Do Our Best for the Ancient Tongue', University of Wales Press, 421-438.

Thomas, B.  1998. ‘Tyfu Mâs o’r Mæs’: Pont-rhyd-y-fen a’r ‘æ fain’. Yn Hywel Teifi Edwards (gol.) Cyfres Y Cymoedd: Llynfi ac Afan, Garw ac Ogwr Gwasg Gomer. 

Thomas, B.  1997. Cytiau Chwain a Phalasau Breuddwydion / Fleapits and Picture Palaces. National Museums & Galleries of Wales.

Thomas, B.  1994 The Sunday School Excursion and May Fair at Rhayader. In You Can't See What You Don't Know (10 scholars on Amateur film as Evidence). Piet van Wijk (gol). Film Research Foundation SFW, Amsterdam.

Thomas, B.  (gyda S.M. Tibbott) 1994. O'r Gwaith i'r Gwely / A Woman's Work. Llyfrau Amgueddfa Cymru, Caerdydd.

Thomas, B. (gyda Bill Jones) 1993. Teyrnas y Glo / Coal's DomainLlyfrau Amgueddfa Cymru, Caerdydd.

Thomas, B.  (gyda S.M. Tibbott) 1991The Gwalia: the Story of a Valleys' ShopLlyfrau Amgueddfa Cymru, Caerdydd.

Thomas, B.  1990. Amrywio Sosioieithyddol yn Nhafodiaith Pont-rhyd-y-fen. Yn M.J. Ball, J. Fife, E. Poppe & J. Rowland (gol.) Celtic Linguistics, Festschrift for T. Arwyn Watkins.  John Benjamins Publishing Company.

Thomas, B. & Thomas, P.W. 1989. Cymraeg, Cymrâg, Cymrêg: Cyflwyno'r Tafodieithoedd.  Gwasg Taf. 

Thomas, B.  1988. Differences of Sex and Sects: Linguistic Variation and Social Networks in a Welsh Mining Community. Yn J. Coates and D. Cameron (gol.) Women in their Speech Communities: New Perspectives on Language and Sex. London: Longman

Thomas, B.  1987. Accounting for Language Maintenance and Shift: Socio-historical Evidence from a Mining Community in Wales. Yn G. Mac Eoin, A. Ahlquist, & D. O hAodha (gol.) Third International Conference on Minority Languages: Celtic Papers.  Multilingual Matters.

Thomas, B.  1984. Linguistic and Non-Linguistic Boundaries in North-east Wales. Yn M.J.Ball & G.E. Jones (gol.) Welsh Phonology. Gwasg Prifysgol Cymru, 189-207.

Thomas, B.  1980. Cymrêg, Cymraeg: Cyweiriau iaith siaradwraig o Ddyffryn Afan.  Bulletin of the Board of Celtic Studies 28, 579-592.