Meinwen Ruddock

Manylion Cyswllt

Meinwen Ruddock-Jones
Bywyd Gwerin
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Ffôn: +44 (0)29 2057 3427

Enw Staff

Meinwen Ruddock-Jones

Enw Swydd

Archifydd

Cyfrifoldebau:

Archifydd sain, tystiolaeth lafar (archifo, moeseg, hawlfraint, cadwraeth), Archif Ffilm, Archif Disgiau Masnachol, casgliad rholyn ffonograff, casgliad baledau, Archif Ffotograffau, Archif Llawysgrifau. Casgliadau’r archif gan gynnwys amaethyddiaeth, crefftau, gwaith tŷ, coginio traddodiadol, meddyginiaeth draddodiadol, chwaraeon, gemau plant, caneuon gwerin, arferion tymhorol, arferion marwolaeth a chladdu, diwydiant, tafodieitheg, llên gwerin.

Cymhwysterau ac Aelodaeth o Gyrff Perthnasol

BA Cymraeg (Prifysgol Abertawe), Aelod o’r Gymdeithas Cofnodion Archifol.

Diddordebau Ymchwil

Archifo sain a fideo gan gynnwys moeseg, hawlfraint, cadwraeth, rheoli cofnodion a rheoli gwybodaeth ddigidol. Tystiolaeth lafar sy’n berthnasol i hanes cymdeithasol a diwylliannol Cymru, bywyd gwerin, tafodieitheg Gymraeg ac ieithyddiaeth gymdeithasegol.

Allweddeiriau

Archif Glyweledol, Hanes Llafar, Sain, Ffilm, Ffonograff, Disg, Archif Ffotograffau, Archif Llawysgrifau, Hanes Cymdeithasol a Diwylliannol Cymru, Tafodieitheg.

Detholiad o Gyhoeddiadau

Postiau Blog

gan Meinwen Ruddock-Jones
31 Mawrth 2020
gan Meinwen Ruddock-Jones
6 Rhagfyr 2019
gan Meinwen Ruddock-Jones
1 Mai 2019
gan Meinwen Ruddock-Jones
15 Gorffennaf 2016
gan Meinwen Ruddock-Jones
29 Ionawr 2016
gan Meinwen Ruddock-Jones
21 Tachwedd 2015
gan Meinwen Ruddock-Jones
15 Hydref 2015
gan Meinwen Ruddock-Jones
28 Awst 2015