Christian Baars

Manylion Cyswllt

Dr Christian Baars
Gwasanaethau Casgliadau
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NP

Ffôn: +44 (0)29 2057 3302

Enw Staff

Dr Christian Baars

Enw Swydd

Uwch Swyddog Cadwraeth Ataliol

Cyfrifoldebau:

Gofalu am gasgliadau a gedwir yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd (Archaeoleg, Celf, Daeareg, Llyfrgell, Hanes Natur): gwella amodau storio, rheoli amgylcheddau storio, ansawdd aer, rheoli plâu, cynnal a chadw, bod yn barod am argyfwng, ymchwil.

Cymhwysterau ac Aelodaeth o Gyrff Perthnasol

 • Myfyriwr Israddedig Daeareg (Bremen, Yr Almaen)
 • BSc Bioleg Amgylcheddol (Abertawe)
 • PhD Palaeontoleg (Caerdydd)
 • MSc Gofalu am Gasgliadau (Caerdydd)
 • Aelod Cyswllt o’r Museums Association (AMA)
 • Trysorydd Ffederasiwn Amgueddfeydd ac Orielau Celf Cymru
 • Ymddiriedolwr Cynllun Pensiwn Amgueddfa Cymru
 • Aelod o'r Institute of Conservation (Icon)
 • Aelod o’r UK Committee of the International Council of Museums (ICOM UK)
 • Aelod o’r Geological Curators Group
 • Aelod o grŵp rhanbarthol ar Safon Ewropeaidd prEN 15898:2017 ‘Conservation of cultural property – main general terms and definitions.’
 • Adolygydd grant ar gyfer y Cyngor Ymchwil Ewropeaidd (2013).
 • Uwch Gadwraethydd Ataliol, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, 2014 – hyd heddiw
 • Rheolwr Project: Cysylltu Casgliadau Gwyddorau Naturiol Cymru, Ffederasiwn Amgueddfeydd ac Orielau Celf Cymru, 2012 – 2014
 • Swyddog Ymchwil Technegol, Adran Daeareg, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, 2004 – 2014
 • Cynorthwy-ydd Ymchwil, Ysgol y Biowyddorau, Prifysgol Caerdydd, 2004
 • Cynorthwy-ydd Labordy, Adran Daeareg, Prifysgol Bremen, 1995-1996

Diddordebau Ymchwil

Allweddeiriau

Gofalu am gasgliadau, storio, ansawdd aer, rheolaeth amgylcheddol, rheoli plâu yn integredig, dirgryniad, geoleg.

Cysylltiadau

Detholiad o Gyhoeddiadau

Baars, C. 2018. Volatile organic compounds and the conservation of inorganic materials: book review. Journal of the Institute of Conservation 41: 90-91.

Baars, C., Horak, J. 2018. Storage and conservation of geological collections—a research agenda. Journal of the Institute of Conservation 41: 154-168.

Henderson, J., Baars, C., Hopkins, S.E. 2017. Trends in effective communication of integrated pest management data. ICOM-CC 18th Triennial Conference, 2017 Copenhagen.

Kebria-Ee Zadeh, M.-R., Ghobadi Pour, M., Popov, L.E., Baars, C., Jahangir, H. 2015. First record of the Ordovician fauna in Mila-Kuh, eastern Alborz, northern Iran. Estonian Journal of Earth Sciences 64, 1-19.

Baars C. 2013. Conservation of pyrite damaged ammonite type specimens at the National Museum of Wales. Journal of Natural Sciences Collections Association 1, 34-37. 

Baars C., Rhebergen F., Popov L. 2013. Rugose corals and sponges from a post Ordovician extinction fauna in Kazakhstan. Paläontologische Zeitschrift

Baars C., Ghobadi Pour M., Atwood R. 2013. The earliest rugose coral. Geological Magazine 150, 371-380. doi: 10.1017/S0016756812000829.

Baars C. 2012. Rugose corals from the Upper Ordovician Sholeshook Limestone of Wales. Geological Journal doi: 10.1002/gj.2474. 

Ghobadi Pour M., Popov L.E., Zadeh M.R.K., Baars C. 2011. Middle Ordovician (Darriwilian) brachiopods associated with the Neseuretus biofacies from Eastern Alborz Mountains, Iran. Memoirs of the Association of Australasian Palaeontologists 42, 263-283. 

Baars C. 2009. Acid digestion of silicified shells [PDF]The Geological Curator 9, 27-31. 

Baars C., Jones T.H., Edwards D. 2008. Microcosm studies of the role of land plants in elevating soil carbon dioxide and chemical weathering [PDF]Global Biogeochemical Cycles 22, doi:10.1029/2008GB003228. 

Baars C., Edwards D. 2008. Effects of elevated atmospheric CO2 on spore capsules of the moss Leptobryum pyriforme [PDF]Journal of Bryology 30, 36-40. 

Postiau Blog

gan Christian Baars
8 Awst 2019
gan Christian Baars
2 Awst 2019
gan Christian Baars
12 Medi 2017
William Tregaskes
5 Mehefin 2017
gan Christian Baars
27 Ebrill 2017
gan Christian Baars
26 Mawrth 2017
gan Christian Baars
13 Mawrth 2017
gan Christian Baars
3 Hydref 2016
gan Christian Baars
9 Medi 2016
gan Christian Baars
7 Gorffennaf 2016
gan Christian Baars
1 Gorffennaf 2016
gan Christian Baars
23 Mehefin 2016
gan Christian Baars
27 Gorffennaf 2015
gan Christian Baars
24 Mehefin 2015
gan Christian Baars
4 Mawrth 2015
gan Christian Baars
10 Ebrill 2014
gan Christian Baars
12 Chwefror 2014
gan Christian Baars
20 Medi 2013
gan Christian Baars
9 Awst 2013
gan Christian Baars
14 Mehefin 2013
gan Christian Baars
11 Ebrill 2013