Dim Llun

Manylion Cyswllt

Dr Trevor Bailey
Y Gwyddorau Naturiol
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NP

Ffôn: +44 (0)29 2057 3283

Enw Staff

Dr Trevor Bailey

Enw Swydd

Uwch Guradur: Palaeontoleg

Cyfrifoldebau:

Casgliadau palaeontoleg – yn enwedig Mesosöig/Cainosöig a phlanhigion ffosil. Cyfrannu at arddangosfeydd a rhaglenni cyhoeddus. Ateb ymholiadau a hwyluso mynediad at y casgliadau ffosilau.

Cymhwysterau ac Aelodaeth o Gyrff Perthnasol

BA Gwyddorau’r Ddaear (Oxford); M. Research Gwyddorau Atmosfferig a’r Ddaear (Reading); PhD Geocemeg a Stratigraffeg (Royal Holloway University of London). Wedi bod mewn swyddi ymchwil yn Rutgers University, NJ, USA a Phrifysgol Bryste.

Aelod o: Natural Sciences Collections Association, Geological Curators’ Group, Palaeontological Association, Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru, y Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar.

Diddordebau Ymchwil

Mae fy mhrofiad ymchwil yn ymwneud â dadansoddi ffosiliau carbonad mewn ffordd geocemegol a defnyddio’r dadansoddiad hwnnw i geisio ateb cwestiynau am system hinsawdd y ddaear yn ôl yn nechrau amser. Rydw i wedi datblygu technegau dadansoddi newydd, ac ar hyn o bryd rwyf yn ymchwilio i broffiliau cemegol cregyn brachiopod fel ffordd o gofnodi tymhorau yn hinsawdd y gorffennol. Mae gen i brofiad hefyd mewn arddangosfeydd amgueddfa, o egin syniad i gwblhau’r arddangosfa ac rwy’n curadu’r casgliadau palaeobotaneg. 

Allweddeiriau

Cemeg cregyn modern a ffosiliau. Hinsawdd y Gorffennol. Arddangosfeydd a Dehongli. Casgliadau a Churadu. Paelaeobotaneg. Carbonadau. Fforaminifferau. Abladiad Laser. Ffosiliau mewn Mytholeg. Sganio 3D. Argraffu 3D.

Cysylltiadau

Detholiad o Gyhoeddiadau

Butler, S., Bailey, T.R., Lear, C.H., Curry, G.B., Cherns, L. & McDonald, I., 2015. The Mg/Ca–temperature relationship in brachiopod shells: Calibrating a potential palaeoseasonality proxy. Chemical Geology, 397, 106-117.  

Lear, CH, Bailey, TR, Pearson, PN, Coxall, HK, Rosenthal, Y. Cooling and ice growth across the Eocene-Oligocene transition [PDF]. Geology 36 (3), 251–254. 2008.

Bailey, TR, Lear, CH. Testing the effect of carbonate saturation on the Sr/Ca of biogenic aragonite: A case study from the River Ehen, Cumbria, UK. Geochemistry Geophysics Geosystems 7. Q03019 / 000236729000002. 2006.

Postiau Blog

Trevor Bailey
24 Ionawr 2020
gan Trevor Bailey
18 Mai 2016
Erthygl
26 Chwefror 2014