Andrew Haycock

Manylion Cyswllt

Andrew Haycock
Mwynoleg a Phetroleg
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NP

Ffôn: +44 (0)29 2057 3367

Enw Staff

Andrew Haycock

Enw Swydd

Curadur - Mwynyddiaeth a Phetroleg (Phetroleg)

Cyfrifoldebau:

Curadu a dogfennu’r casgliad Mwynoleg a Phetroleg. Sicrhau fod y casgliad yn hygyrch i’r gynulleidfa ehangaf bosibl trwy waith ymchwil, dangos, arddangos, ymgysylltu â’r cyhoedd, digwyddiadau allestyn, cyhoeddi ac ymholiadau ynghylch cyhoeddiadau a

Cymhwysterau ac Aelodaeth o Gyrff Perthnasol

Aelod Cyswllt o’r Museums Association (AMA), MSc Daeareg Amgylcheddol Gymhwysol (Prifysgol Cymru Caerdydd), BSc (Anrh) Daeareg (Prifysgol Cymru Caerdydd). Trysorydd Fforwm Cerrig Cymru (2010-presennol) Aelod o’r Society for the Preservation of Natural History Collections (SPNHC), Grŵp Geological Curators Group.

Diddordebau Ymchwil

Gweithio gyda chynulleidfaoedd amrywiol drwy waith allestyn gyda’r cyhoedd gan ddefnyddio’r casgliad Mwynoleg a Phetroleg. Ymchwil weithredol i gerrig adeiladu a cherrig addurniadol Cymru, diddordeb penodol yng ngogledd Cymru a thywodfeini gogledd-ddwyrain Cymru. Datblygu’r casgliad drwy waith maes.

Edrych ar ffyrdd newydd o ddehongli casgliadau gan ddefnyddio system gwybodaeth ddaearyddol.

Allweddeiriau

Petroleg, creigiau, mwynau, cerrig adeiladu, daeareg, system gwybodaeth ddaearyddol, rheoli casgliadau, casgliadau, curadur, benthyciadau, gwaith maes, meteorynnau, gwaith allestyn.

Cysylltiadau

Detholiad o Gyhoeddiadau

Haycock, A. 2014. The Geology of Cwm Pennant Yn: Plas Brynkir, Dolbenmaen Love My Wales Press. Gol. Mark Baker. tud. 123 – 139.

Haycock, A. 2014. Welsh Stone Forum Newsletter 11, 29-32.

Haycock, A. 2012. Implementation of GIS (Geographic Information System) as a collection management tool to aid academic research and public access. [Poster] 7th International Conference on Mineralogy and Museums, Dresden 2012.

Haycock, A. 2011. GIS Polygon boundaries for Rhondda Cynon Taf ‘Earth Science Audit’ geoconservation sites: National Museum Wales.

Haycock, A. 2010. Welsh Stone Forum Newsletter 7, 9-10.

Cherns, L., Haycock, A and  Bassett, M.G. 2004. The Rhondda Cynon Taf earth science audit: a geoconservation database and site assessment strategy tud. 208-213. Yn Nichol, D., Bassett, M.G. and Diesler, V.K. (gol) 2004. Urban Geology in Wales. 256 tud. National Museum of Wales Geological Series No.23, Caerdydd: 

Cherns, L. Bassett, M.G. & Haycock, A. 2004 Rhondda Cynon Taf Earth Science Audit. 2003-2004: Official Project Report: Prifysgol Caerdydd ac Amgueddfa Cymru