Mark Redknap

Manylion Cyswllt

Dr Mark Redknap
Archaeoleg a Niwmismateg
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NP

Ffôn: +44 (0)29 2057 3223

Enw Staff

Dr Mark Redknap

Enw Swydd

Pennaeth Casgliadau ac Ymchwil

Cyfrifoldebau:

Cyfeiriad strategol a datblygiad ymchwil a chasgliadau’r adran; casgliadau archaeolegol y canoloesoedd cynnar, y canoloesoedd a chyfnodau mwy diweddar; cistiau trysor o’r canoloesoedd cynnar a chyfnodau mwy diweddar; archaeoleg y canoloesoedd cynnar a’r canoloesoedd.

Cymhwysterau ac Aelodaeth o Gyrff Perthnasol

BA (Anrhydedd) Archaeoleg (Institute of Archaeology, University of London); PhD Archaeoleg (Institute of Archaeology, London); Comisiynydd (Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, 2008 - 2018); Aelod o Sefydliad Siartredig yr Archaeolegwyr; Cymrawd y Society of Antiquaries of London (ers 1986); cyn-olygydd Medieval Ceramics and Medieval & Later Pottery in Wales; cyn aelod o Gyngor y Medieval Archaeology Society; cyn aelod o Gyngor y Post-Medieval Archaeology Society; aelod o bwyllgor yr Advisory Committee on Historic Wreck Sites (1996-2006); aelod, Nautical Archaeology Society; aelod, Medieval Pottery Research Group; Archaeolegydd Eglwys Gadeiriol,  Eglwys Gadeiriol Llandaf (cyfredol).

Diddordebau Ymchwil

Cymru’r canoloesoedd cynnar a’r canoloesoedd, yn enwedig archaeoleg a diwylliant materol aneddiadau amddiffynedig y canoloesoedd cynnar yng nghrannog Llan-gors (Powys) a Llanbedr-goch (Ynys Môn). Hefyd yn ymchwilio ac yn catalogio’r dystiolaeth archaeolegol ar gyfer mathau penodol o arteffactau, gan gynnwys arfau, bathodynnau pererinion a chofroddion yng Nghymru’r canoloesoedd cynnar, gemwaith a gwaith metel o’r canoloesoedd cynnar a’r canoloesoedd cynnar, Llys Rhosyr (Ynys Môn) yn y canoloesoedd a chasgliadau archaeolegol Diwylliannau’r Byd. Mae ei feysydd arbenigol yn cynnwys cerameg (400-1550 OC); cychod ac archaeoleg forwrol y canoloesoedd; arteffactau o’r canoloesoedd a’r cyfnod wedi hynny.

Allweddeiriau

Y canoloesoedd cynnar, y canoloesoedd, morwrol, llongau, drylliau, gwaith metel, cerrig ag arysgrifau, cerfluniau carreg; ifori; gemwaith; bathodynnau pererinion, ampwlâu, cerameg, casgliadau o’r Aifft, casgliadau Groegaidd, Rhufeinig hwyr, Ffrancaidd, Carolingaidd, cranogau, Llychlynwyr, trysor.

Detholiad o Gyhoeddiadau

M. Redknap 2019. Maritime Archaeology and Wales: some cross-disciplinary currents. Presidential Address delivered at the 165th Annual Summer Meeting at Llandrindod Wells of the Cambrian Archaeological Association. Archaeologia Cambrensis, 168, 1-33.

M. Redknap, S. Rees & A. Aberg (gol.) 2019. Cymru a’r Mȏr. 10,000 o Flynyddoedd o Hanes y Mȏr (Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru/Y Lolfa, Aberystwyth).

M. Redknap. 2016. 'Defining identities in Viking age north Wales: new data from Llanbedrgoch'. In V. E. Turner, O. A. Owen and D. J. Waugh (gol), Shetland in the Viking World. Papers from the Proceedings of the Seventeenth Viking Congress Lerwick, 159-166.

R. Madgwick, M. Redknap & B. Davies 2016. Illuminating Lesser Garth Cave, Cardiff: the human remains and post-Roman archaeology in context. Archaeologia Cambrensis, 165, 201-229.

Redknap, M. 2014. Ivories from medieval Wales: contexts and afterlivesSculpture Journal, 23.1, 65-80.

Redknap, M. 2012. Ring Rattle and Swift Steeds: equestrian equipment from early Wales. Yn A. Reynolds and L. Webster (gol), Early Medieval Art and Archaeology of the Northern World. A Festschrift in honour of James Graham-Campbell (Brill, Leiden).  

Redknap, M. 2011. A tale of lost knights: thirteenth-century military effigies in Tintern Abbey. The Monmouthshire Antiquary 27, 57-79.

Redknap, M. (edited) 2011. Darganfod y Gymru Gynnar (Llyfrau Amgueddfa Cymru, Caerdydd)

Redknap, M. 2010. Tripod ewers from medieval households: some thoughts on new discoveries. Yn Koen de Groote, Dries Tys and Marnix Pieters (gol), Exchanging Medieval Material Culture. Studies on Archaeology and History presented to Frans Verhaeghe [PDF], Relicta Monografieën 4 (Vlaams Institut voor het Onroerend Erfgoed and Vrije Universiteit Brussel), 155-176.

Redknap, M. 2009. Silver and Commerce in Viking-age Wales. Yn J. Graham-Campbell and R. Philpott (gol), The Huxley Viking Hoard. Scandinavian Settlement in the North West (National Museums Liverpool), 29-41.

Redknap, M. 2009. Glitter in the Dragon’s Lair: Irish and Anglo-Saxon Metalwork from pre-Viking Wales, c. 400-850. Yn J. Graham-Campbell and M. Ryan (gol), Anglo-Saxon/Irish Relations before the Vikings, Proceedings of the British Academy 157 (OUP), 281-309.

Redknap, M. 2009. Early medieval metalwork and Christianity: a Welsh perspective. Yn N. Edwards (gol.), The Archaeology of the Early Medieval Celtic ChurchesMedieval Archaeology Society Monograph 29/Society for Church Archaeology Monograph 1, 351-73.

Redknap, M. and Browne, D. 2008. Early Medieval Wales, yn P. Wakelin and Ralph A. Griffiths (gol), Hidden Histories. Discovering the Heritage of Wales. Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, Aberystwyth, 94-101 (a chyfraniadau unigol tt. 104-5, 110-111, 114-115.)

Redknap, M. & Lewis, J. M.  2007. A Corpus of Early Medieval Inscribed Stones and Stone Sculpture Vol 1. South-East Wales and the English Border (Gwasg Prifysgol Cymru, Caerdydd).

Redknap, M. 2006. Lake dwellings in Wales: reflections on legends, historical events and archaeology. Yn A. Hafner, U. Niffeler and U. Ruoff (Hrsg.), Die Neue Sicht. Unterwasserarchäologie und Geshichtsbild/ ,Une Nouvelle Interprétation de L’histoire. L’apport de l’archéologie subaquatique, Antiqua 40, Akten des 2. Internationalen Kongresses für Unterwasserarchäologie, Rüschlikon bei Zürich, 21-24 Oktober 2004, 88-91.

Redknap, M. 2006. Viking-age settlement in Wales: some recent advances. Transactions of the Honourable Society of Cymmrodorion 12 (cyfres newydd), 5-35.

Redknap, M. 2005. Ornament and jewellery, Religious items, Recreations: games and gaming, Boatswain’s calls. Yn J. Gardiner (gol.), Before the Mast: Life and Death Aboard the Mary Rose, The Archaeology of the Mary Rose Vol. 4, 113-127, 133-140, 284-92.

Redknap, M. 2000. Y Llychlynwyr yng Nghymru Llyfrau Amgueddfa Cymru, Caerdydd. (Enillydd Llyfr Archaeolegol y Flwyddyn yn y British Archaeological Awards 2002).

Redknap, M. 1999. ‘Die römischen und mittelalterlichen Töpfereien in Mayen, Kreis Mayen-Koblenz’ [PDF]Berichte zur Archäologie an Mittelrhein und Mosel 6, 11-401.

Postiau Blog

Erthygl
25 Mehefin 2011