Stephanie Roberts

Manylion Cyswllt

Stephanie Roberts
Celf
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NP

Ffôn: +44 (0)29 2057 3131

Enw Staff

Stephanie Roberts

Enw Swydd

Uwch Guradur: Celf Hanesyddol

Cyfrifoldebau:

Casgliadau Celf Gain Hanesyddol Amgueddfa Cymru (cyn 1900)

Cymhwysterau ac Aelodaeth o Gyrff Perthnasol

  • MA Hanes Celf (Sefydliad Celf Courtland, 2014)
  • Doethuriaeth Broffesiynol mewn Gwyddor Gymdeithasol: Iechyd (Prifysgol Caerdydd, presennol)

Diddordebau Ymchwil

Celf y bedwaredd ganrif ar bymtheg, yn enwedig gweithiau Cyn-Raffaëlaidd ac Aestheteg Brydeinig; dylanwad celf a chyfranogiad diwylliannol ar iechyd a lles.

Allweddeiriau

Hanes celf yng Nghymru; sain ddisgrifio; addysg a chyfranogiad.

Cysylltiadau

Detholiad o Gyhoeddiadau

Roberts, S., ol. gan Anderson, D., a Lane, J., 2014. Transforming Futures Amgueddfa Cymru.

Roberts, S. a Tittler, R. (2010/11) ‘Discovering T. Leigh: Tracking the elusive portrait painter though Stuart England and Wales', The British Art Journal XI:2, pp.24-31

Postiau Blog