Beth McIntyre

Manylion Cyswllt

Beth McIntyre
Celf
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Parc Cathays, Caerdydd
CF10 3NP

Ffôn: +44 (0)29 2057 3232

Enw Staff

Beth McIntyre

Enw Swydd

Uwch Curadur: Printiadau a Darluniau

Cyfrifoldebau:

Curadur a rheolwr y casgliad celf papur – tua 40,000 gwaith celf (paentiadau dyfrlliw, darluniau, printiau ffotograffau, miniaturau, llyfrau braslunio, albymau) a’r ystafell astudio printiau a darluniau. Curadu’r orielau celf gan gynnwys oriel Tirluniau Cymru; Celf Brydeinig tua 1900. Curadur arddangosiadau dros dro a chydlynydd arddangosiadau a rhaglenni digwyddiadau adrannol.

Cymhwysterau ac Aelodaeth o Gyrff Perthnasol

BA (Anrh) Hanes Celf University of Manchester. MA Astudiaethau Amgueddfeydd Celf, Courtauld Institute of Art (2007). Cadeirydd yr UK and Ireland Print Curators Forum (ers 2012). Aelod o’r Museums Association.

Diddordebau Ymchwil

Oes aur paentio dyfrlliw yng Nghymru, JMW Turner, Thomas Jones, Celfyddyd yr 20fed ganrif ym Mhrydain gan gynnwys Gwen John ac Augustus John, David Jones, casglwyr gan gynnwys Gwendoline a Margaret Davies. Celfyddyd Cymreig y Rhyfel Byd Cyntaf. Tirluniau Cymreig. Llyfrau braslunio arlunwyr. Hanes casgliadau a noddwyr celf, gan gyfeirio’n arbennig at Gymru.

Allweddeiriau

Gweithiau celf ar bapur, ffotograffiaeth, paentiadau dyfrlliw, darluniau, printiau, Gwen John, Augustus John, Gwendoline a Margaret Davies, JMW Turner, nawdd, miniaturau, llyfrau braslunio.

Detholiad o Gyhoeddiadau

McIntyre, B. 2011. Gwen John: Detholiad. Llyfrau Amgueddfa Cymru, Caerdydd.

McIntyre, B. 2002. Victorian Visions.

McIntyre, B. 2000. McIntyre, B. 2000. Chwaeth y Chwiorydd: Gweithiau ar Bapur o Gasgliad Davies. Llyfrau Amgueddfa Cymru, Caerdydd.