Manylion Cyswllt

Andrew Renton
Celf
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Parc Cathays, Caerdydd
CF10 3NP

Ffôn: +44 (0)29 2057 3275

Enw Staff

Andrew Renton

Enw Swydd

Ceidwad Celf

Cyfrifoldebau:

Arweiniad deallusol ar y celfyddydau gweledol a chymhwysol, a sicrhau bod Amgueddfa Cymru yn cael ei chydnabod yn ganolfan o’r radd flaenaf am ei chasgliadau, ei gwaith ymchwil, ei phroffil cyhoeddus a’i heffaith gyhoeddus.

Cymhwysterau ac Aelodaeth o Gyrff Perthnasol

BA Literae Humaniores (Oxford), TAR Classics (Nottingham), Diploma Ȏl-raddedig Art Gallery & Museum Studies (Manceinion); Associateship at the Museums Association; Aelod o’r Advisory Council on the Export of Works of Art; Ymddiriedolwr a Chadeirydd Pwyllgor Caffael y Crafts Study Centre, University for the Creative Arts; Ymddiriedolwr, Gweithfeydd Tsieni Nantgarw; Aelod o Fwrdd y Wales Institute for Research in Art and Design; aelod o bwyllgor golygyddol y cyfnodolyn ar-lein Interpreting Ceramics; Aelod Pwyllgor a Cyn-Cadeirydd y Society of Decorative Art Curators; Ysgolor Gwadd, National Museum of Japanese History, Sakura, Japan, 2012.

Diddordebau Ymchwil

Serameg o ffatrïoedd yng Nghymru, 1764-tua 1825; cerameg gan artistiaid a cherameg stiwdio cyfoes ac o’r ugeinfed ganrif; arianwaith Prydeinig hanesyddol a chyfoes; dylunio Prydeinig o’r bedwaredd ganrif ar bymtheg; hanes casgliadau a nawdd celfyddydol, gan gyfeirio’n benodol at Gymru.

Allweddeiriau

Celf gymhwysol, crefftau, dylunio, cerameg, arian, casgliadau, nawdd

Detholiad o Gyhoeddiadau

Fairclough, O. Welsh Pottery and Porcelain 1764-1922. National Museum of Wales, Cardiff (with A. Renton and R. Conroy)

Renton, A. (gol.) (ar waith). Welsh Pottery and Porcelain 1764-1922. Llyfrau Amgueddfa Cymru, Caerdydd

Renton, A. 2015. Thomas Pardoe in Bristol. English Ceramic Circle Transactions, 26 (2015), 93-110.

Renton, A. 2016. A tabletop menagerie: a Cambrian Pottery zoological supper service. English Ceramic Circle Transactions, 27 (2016), 119-141.

Renton, A. 2014. The gold cup given to the parish church of St Mary, Welshpool, by Thomas Davies (d. 1667) [PDF]East India Company at Home, 1757-1857, 22pp.

Fairclough, O. (ed.) 2011. Companion Guide to the Welsh National Museum of Art. Caerdydd, Llyfrau Amgueddfa Cymru. (awdur cyfrannol: A. Pritchard, A. Renton, M. Munro).

Renton, A. 2010. Dynamic Structures: Painted Vessels by Elizabeth FritschLlyfrau Amgueddfa Cymru, Caerdydd.

.

Renton, A. 2009. Discovering Pre-1700 Stained Glass in South Wales. Vidimus, 34 (ISSN 1752-0741).

Renton, A. 2009. Glass. In Gerallt D. Nash (gol.), Achub Eglwys Sant Teilo: ailgodi adeilad canoloesol Llyfrau Amgueddfa Cymru, Caerdydd, 60-74.

Renton, A. 2008. Uncertain Beginnings, New Ambitions: Craft collecting at Amgueddfa Cymru – National Museum Wales. Yn COLLECT (Crafts Council/Scala), 14-19.

Renton, A. 2005. The Swansea Diaspora: the later careers of David Evans, Henry Morris and William Pollard. Yn Jonathan Gray (gol.), Welsh Ceramics in Context II. Royal Institution of South Wales, 209-234.

Renton, A. (gol.) 2005. Arcanum: mapping 18th-century European porcelain: Edmund de Waal. Llyfrau Amgueddfa Cymru, Caerdydd.

Renton, A. 2003. Thomas Pardoe and William Weston Young. In Jonathan Gray (gol.), Welsh Ceramics in Context I. Royal Institution of South Wales, 120-146.

Renton, A. 1999. Straw Marquetry made in Lübeck, Leiden and London by the Hering Family. Furniture History, 34, 51-86.

Renton, A. 1995. Chinese Art. Yn Lucy Wood (gol.), The Lady Lever Art Gallery (National Museums & Galleries on Merseyside), 80-93.