Manylion Cyswllt

Andrew Renton
Celf
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NP

Ffôn: +44 (0)29 2057 3275

Enw Staff

Andrew Renton

Enw Swydd

Pennaeth Casgliadau Dylunio

Cyfrifoldebau:

Arweiniad deallusol ar y celfyddydau gweledol a chymhwysol, a sicrhau bod Amgueddfa Cymru yn cael ei chydnabod yn ganolfan o’r radd flaenaf am ei chasgliadau, ei gwaith ymchwil, ei phroffil cyhoeddus a’i heffaith gyhoeddus.

Cymhwysterau ac Aelodaeth o Gyrff Perthnasol

BA Literae Humaniores (Oxford), TAR Classics (Nottingham), Diploma Ȏl-raddedig Art Gallery & Museum Studies (Manceinion); Associateship at the Museums Association; Aelod o’r Advisory Council on the Export of Works of Art; Ymddiriedolwr a Chadeirydd Pwyllgor Caffael y Crafts Study Centre, University for the Creative Arts; Ymddiriedolwr, Gweithfeydd Tsieni Nantgarw; Aelod o Fwrdd y Wales Institute for Research in Art and Design; Aelod Pwyllgor a Cyn-Cadeirydd y Society of Decorative Art Curators; Ysgolor Gwadd, National Museum of Japanese History, Sakura, Japan, 2012.

Diddordebau Ymchwil

Serameg o ffatrïoedd yng Nghymru, 1764-tua 1825; cerameg gan artistiaid a cherameg stiwdio cyfoes ac o’r ugeinfed ganrif; arianwaith Prydeinig hanesyddol a chyfoes; dylunio Prydeinig o’r bedwaredd ganrif ar bymtheg; hanes casgliadau a nawdd celfyddydol, gan gyfeirio’n benodol at Gymru.

Allweddeiriau

Celf gymhwysol, crefftau, dylunio, cerameg, arian, casgliadau, nawdd

Detholiad o Gyhoeddiadau

Renton, A., Fairclough, O. and Conroy, R. (in prep.). Welsh Pottery and Porcelain 1764-1922. Cardiff, National Museum of Wales.

Renton, A. 2019. ‘Between two hemispheres’: Bernard Leach as agent in Japan for the National Museum of Wales. In Influences and inspirations – 400 years of Japanese porcelains. London, English Ceramic Circle, 87-109.

Renton, A. 2018. ‘Largely owing to Mr. R. Drane's watchful interest’: Robert Drane, Honorary Curator at the Cardiff Free Library and Museum. English Ceramic Circle Transactions, 29, 147-162.

Renton, A. 2017.

Celf a Chyfoeth Cenedl: casgliad celf Stoutzker yng Nghymru
. Caerdydd, Amgueddfa Cymru, 6-10

Renton, A. 2017. Admiral Edward Russell’s silver andirons. Silver Studies: The Journal of the Silver Society, 33, 57-72.

Renton, A. 2015. Thomas Pardoe in Bristol. English Ceramic Circle Transactions, 26 (2015), 93-110.

Renton, A. 2016. A tabletop menagerie: a Cambrian Pottery zoological supper service. English Ceramic Circle Transactions, 27 (2016), 119-141.

Renton, A. 2014. The gold cup given to the parish church of St Mary, Welshpool, by Thomas Davies (d. 1667) [PDF]East India Company at Home, 1757-1857, 22pp.

Fairclough, O. (ed.) 2011.

Companion Guide to the Welsh National Museum of Art.
Caerdydd, Llyfrau Amgueddfa Cymru. (awdur cyfrannol: A. Pritchard, A. Renton, M. Munro).

Renton, A. 2010.

Dynamic Structures: Painted Vessels by Elizabeth Fritsch
Llyfrau Amgueddfa Cymru, Caerdydd.

.

Renton, A. 2009. Discovering Pre-1700 Stained Glass in South Wales. Vidimus, 34 (ISSN 1752-0741).

Renton, A. 2009. Glass. In Gerallt D. Nash (gol.),

Achub Eglwys Sant Teilo: ailgodi adeilad canoloesol
Llyfrau Amgueddfa Cymru, Caerdydd, 60-74.

Renton, A. 2008. Uncertain Beginnings, New Ambitions: Craft collecting at Amgueddfa Cymru – National Museum Wales. Yn COLLECT (Crafts Council/Scala), 14-19.

Renton, A. 2005. The Swansea Diaspora: the later careers of David Evans, Henry Morris and William Pollard. Yn Jonathan Gray (gol.), Welsh Ceramics in Context II. Royal Institution of South Wales, 209-234.

Renton, A. (gol.) 2005. Arcanum: mapping 18th-century European porcelain: Edmund de Waal. Llyfrau Amgueddfa Cymru, Caerdydd.

Renton, A. 2003. Thomas Pardoe and William Weston Young. In Jonathan Gray (gol.), Welsh Ceramics in Context I. Royal Institution of South Wales, 120-146.

Renton, A. 1999. Straw Marquetry made in Lübeck, Leiden and London by the Hering Family. Furniture History, 34, 51-86.

Renton, A. 1995. Chinese Art. Yn Lucy Wood (gol.), The Lady Lever Art Gallery (National Museums & Galleries on Merseyside), 80-93.