Digwyddiadau a Sgyrsiau

Digwyddiad
Marchnad Fwyd Sain Ffagan
Pob Dydd Sul
10am-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Ffermio yn Sain Ffagan
Every Day
10am-5pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod â’r Garddwr
Pob Dydd Iau
2-3pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Gŵyl Amgueddfeydd Cymru
2230 Hydref 2016
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Marchnad Grefftwyr Sain Ffagan
2230 Hydref 2016
Pawb / Pris bychan i dalu cost deunyddiau
Digwyddiad
Adeiladu’r Dyn Gwiail
2428 Hydref 2016
12-3pm
Pawb / Am Ddim
Llun dyn yn dal benglog
Digwyddiad
Awchu Afiach
2428 Hydref 2016
12pm, 2pm & 3pm
Oed 6+ (rhaid i bob plentyn fod gydag oedolyn) / £2 y pen
Llun o Ffair Traddodiadol
Digwyddiad
Ffair Draddodiadol
2431 Hydref 2016
10am-5pm
Oed 2-11 / O £1
Cilewent
Digwyddiad
Teithiau Ysbryd Amgueddfa Sain Ffagan
Dim Lle Ar Ôl
2631 Hydref 2016
12 Oed + (Rhaid i blant dan 18 fod gydag oedolyn) / £15 y tocyn
Llosgi'r dyn gwiail
Digwyddiad
Llosgi'r Dyn Gwiail
29 a 30 Hydref 2016
4.30-5pm
Pawb / Am Ddim
Llun yrsbryd a phwmpen
Digwyddiad
Gweithdy Crefft
29 a 30 Hydref 2016
12-4pm
Teuluoedd / Pris bychan i dalu cost deunyddiau
Cwrs
Cwrs Diwrnod: Gardd yr Hydref
2 Tachwedd 2016
10am-3pm
Oedolion / £50
Llun o dorch pabis
Digwyddiad
Gwasanaeth Coffa
12 Tachwedd 2016
10.50am-12pm
Pawb / Am Ddim
Cilewent
Digwyddiad
Teithiau Ysbryd Amgueddfa Sain Ffagan
12, 18 a 2526 Tachwedd
7.15pm
12+ (Rhaid i blant dan18 fod gydag oedolyn) / £15 y tocyn
Cilewent
Digwyddiad
Teithiau Ysbryd Amgueddfa Sain Ffagan
2 a 1617 Rhagfyr
7:15pm
12+ (Rhaid i blant dan18 fod gydag oedolyn) / £15 y tocyn
Digwyddiad
Nadolig Sain Ffagan - Carolau yn y Capel
8 a 9 Rhagfyr 2016
6pm & 7.30pm (gadewch hanner awr o amser ar gyfer diodydd o flaen llaw)
Pawb / £5.50
Marchnad Grefftau Sain Ffagan
Digwyddiad
Penwythnos Crefftau’r Nadolig
10 a 11 Rhagfyr 2016
12-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Te Parti efo Sion Corn
1720 Rhagfyr 2016
11am, 1pm a 3pm
Oed 4+ / £14.00
Cilewent
Digwyddiad
Teithiau Ysbryd Amgueddfa Sain Ffagan
2930 Rhagfyr
7:00pm
12+(Rhaid i blant dan18 fod gydag oedolyn) / £15 y tocyn
Llun afal
Cwrs
Cwrs Tocio Coed Afalau
18 Ionawr 2017
10am-1pm
Oedolion / £30
Llun priodas
Digwyddiad
Prynhawn Priodasol
22 Ionawr 2017
11.30am-3.30pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Straeon ger y Tân – Wythnos Genedlaethol Adrodd Stori
28 a 29 Ionawr 2017
11am-1pm a 2-4pm
Teuluoedd / Am Ddim