Digwyddiadau a Sgyrsiau

Digwyddiad
Marchnad Fwyd Sain Ffagan
Pob Dydd Sul
10am-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod â’r Garddwr
Bob Dydd Iau
2-3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Ffermio yn Sain Ffagan
Every Day
10am-5pm
Pawb / Am Ddim
Llun o Ffair Traddodiadol
Digwyddiad
Ffair Draddodiadol
Pob Dydd
10am-5pm
Oed 2-11 / O £1
Golygfa allanol o Bryn Eryr yn yr haul.
Digwyddiad
Gwyliau Haf - Gweithgareddau i'r teulu
Llun - Sadwrn yn ystod Gwyliau Haf
12-3pm
Teuluoedd / Am Ddim
Sain Ffagan gyda'r hwyr
Digwyddiad
Teithiau'r Ystlumod
3, 10, 17, 24 a 31 Awst
Cyfnos - gweler fanylion llawn
Oed 8+ / £5 y pen
Cilewent
Digwyddiad
Teithiau Ysbryd Amgueddfa Sain Ffagan
13, 1920 a 2627 Awst
8.45pm
12+ (Rhaid i blant dan18 fod gydag oedolyn) / £15 y tocyn
Digwyddiad
Marchnad Grefftwyr Sain Ffagan
2729 Awst 2016
10am-4pm
Pawb / Am Ddim
National Vegetable Society Show - Cangen Cymru
Digwyddiad
Sioe’r Gymdeithas Lysiau Genedlaethol – Cangen Cymru
28 a 29 Awst 2016
11am-5pm
Pawb / Am Ddim
Cilewent
Digwyddiad
Teithiau Ysbryd Amgueddfa Sain Ffagan
2 Medi
8.15pm
12+ (Rhaid i blant dan 18 fod gydag oedolyn) / £15 y tocyn
Digwyddiad
Beth Sydd Tu ôl i'r Pared? Prif Adeilad
10 Medi 2016
10.30am,11.30am, 12.30pm & 1.30pm
Oedolion / Am Ddim
Gwyl Fwyd Sain Ffagan
Digwyddiad
Gŵyl Fwyd
10 a 11 Medi 2016
10am-5pm
Pawb / Am Ddim
Cilewent
Digwyddiad
Teithiau Ysbryd Amgueddfa Sain Ffagan
17 Medi 2016
8.15pm
12+ (Rhaid i blant dan18 fod gydag oedolyn) / £15 y tocyn
Clwb Crochet yn Sain Ffagan
Digwyddiad
Clwb Crosio
17 Medi 2016
11.00-13.00
Oedolion / Am Ddim
Cwtch Fest
Digwyddiad
Gŵyl Cwtch
18 Medi 2016
11am - 6pm
Oedolion / £7
Cilewent
Digwyddiad
Teithiau Ysbryd Amgueddfa Sain Ffagan
23 Medi 2016
8.15pm
12+(Rhaid i blant dan18 fod gydag oedolyn) / £15 y tocyn
Digwyddiad
Buddug - Brenhines y Brwydro
24 a 25 Medi 2016
12pm (Cymraeg), 1.30pm a 3pm
Teuluoedd / £5 y pen
Cilewent
Digwyddiad
Teithiau Ysbryd Amgueddfa Sain Ffagan
30 Medi
8.15pm
12+ (Rhaid i blant dan18 fod gydag oedolyn) / £15 y tocyn
Digwyddiad
Cyfarfod â’r Garddwr
Pob Dydd Iau
2-3pm
Oedolion / Am Ddim
Cwrs
Cwrs Tocio Rhosod: Dringwyr a Chrwydrwyr
12 Hydref 2016
10am-1pm
Oedolion / £30
Digwyddiad
Adeiladu’r Dyn Gwiail
2428 Hydref 2016
12-3pm
Pawb / Am Ddim
Llun dyn yn dal benglog
Digwyddiad
Awchu Afiach
2428 Hydref 2016
12pm, 2pm & 3pm
Oed 6+ (rhaid i bob plentyn fod gydag oedolyn) / £2 y pen
Llosgi'r dyn gwiail
Digwyddiad
Llosgi'r Dyn Gwiail
29 a 30 Hydref 2016
4.30-5pm
Pawb / Am Ddim
Llun yrsbryd a phwmpen
Digwyddiad
Gweithdy Crefft
29 a 30 Hydref 2016
12-4pm
Teuluoedd / Pris bychan i dalu cost deunyddiau
Cwrs
Cwrs Diwrnod: Gardd yr Hydref
2 Tachwedd 2016
10am-3pm
Oedolion / £50
Llun o dorch pabis
Digwyddiad
Gwasanaeth Coffa
12 Tachwedd 2016
10.50am-12pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Te Parti efo Sion Corn
1720 Rhagfyr 2016
11am, 1pm a 3pm
Oed 4+ / PRISIAU AR Y FFORDD
Cwrs
Cwrs Tocio Coed Afalau
18 Ionawr 2017
10am-1pm
Oedolion / £30
Llun priodas
Digwyddiad
Prynhawn Priodasol
22 Ionawr 2017
11.30am-3.30pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Straeon ger y Tân – Wythnos Genedlaethol Adrodd Stori
28 a 29 Ionawr 2017
11am-1pm a 2-4pm
Teuluoedd / Am Ddim